Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Do 30 kwietnia można składać projekty w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. Do podziału przeznaczono 25 milionów zł, z czego 5 mln zł zostanie przeznaczone na realizację projektów ogólnowojewódzkich, a 20 mln zł – na projekty regionalne. Wachlarz zadań, które mogą zostać sfinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego jest szeroki: od ochrony zdrowia, poprzez doposażenie placówek oświatowych i kulturalnych, po tworzenie terenów zielonych czy prowadzenie szkoleń i warsztatów.

Swój wniosek może złożyć każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego. Głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego odbędzie się od 23 sierpnia do 19 września.

Więcej informacji oraz wniosek na stronie www.bom.mazovia.pl

Stawiamy na zrównoważony rozwój i pomocniczość. Budżet Obywatelski Mazowsza znakomicie się w te działania wpisuje. Aktywizuje i integruje mieszkańców, a także daje im swobodę w wyborze najważniejszych dla nich przedsięwzięć. To mieszkańcy najlepiej wiedzą, co jest im potrzebne, dlatego oddajemy im głos.

Czekamy na pomysły zarówno w zakresie budowy czy modernizacji nowych obiektów, jak i realizacji programów społecznych, wydarzeń kulturalnych. Badania profilaktyczne, plac zabaw, ścieżka edukacyjna, piknik rodzinny – to Mazowszanie wspólnie zadecydują, jak zmieni się ich najbliższe otoczenie. To ważne, aby poznać i odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców zarówno dużych miast, miasteczek, jak i małych wsi.

Zachęcam do aktywnego udziału w konsultacjach, zgłaszania swoich projektów i głosowania w Budżecie Obywatelskim Mazowsza.

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego