Radomska karta kulturalna

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza fotografki i fotografów do udziału w V edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”. Tematem tegorocznej odsłony konkursu są mazowieckie miasta, miasteczka i wsie. Na konkurs mogą zostać przesłane fotografie przedstawiające układy urbanistyczne lub ruralistyczne, które m.in. eksponują formy zabudowy, przestrzeni, krajobrazu kulturowego, zabytkowy charakter przestrzeni i lokalny krajobraz.

Warunki udziału w konkursie:

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 2 lipca br. do godziny 12.00 przesłać na adres: dziedzictwo@mazovia.pl:
• jedno zdjęcie nawiązujące do tegorocznego tematu konkursu, wykonane na terenie województwa mazowieckiego w 2024 roku. Plik zdjęcia należy opisać nazwą miejscowości w której wykonano zdjęcie;
• podpisany elektronicznie formularz zgłoszeniowy (lub jego skan). Plik należy opisać imieniem i nazwiskiem.

Z udziału w konkursie wyłącza się osoby zajmujące się profesjonalnie/zawodowo fotografią. W przypadku osób poniżej 18 roku życia formularz zgłoszeniowy wypełniają rodzice lub opiekuni prawni. Szczegółowe warunki udziału w konkursie określa regulamin V edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”. Przed wzięciem udziału w konkursie prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który razem z formularzami zgłoszeniowymi, są dostępne w plikach poniżej.

Przebieg konkursu:

Spośród nadesłanych prac, jury konkursu wybierze maksymalnie 8 fotografii, biorąc pod uwagę zgodność z tematem przewodnim konkursu, kreatywność, wartość merytoryczną, artystyczną i jakość zdjęć.

Nagrody

Laureaci i laureatki konkursu otrzymają następujące nagrody:

• nagroda – w wysokości 2 000,00 zł;
• II nagroda – w wysokości 1 800,00 zł;
• III nagroda – w wysokości 1 600,00 zł;
• maksymalnie 5 wyróżnień – po 800 zł każde.

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod nr telefonu (22) 59 79 161
lub wysyłając pytania na adres e-mail: dziedzictwo@mazovia.pl.
Na zgłoszenia czekamy do 2 lipca 2024 roku do godziny 12.00.

Konkurs został objęty patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Prezentowane zdjęcie pochodzi ze zbiorów Biblioteki Narodowej, udostępnionych na stronie biblioteki cyfrowej Polona.

Pozostałe informacje i dokumenty dostępne na stronie:

https://mazovia.pl/pl/konkursy/odkrywamy-nasze-dziedzictwo-v-edycja-konkursu-fotograficznego.html