Program „Kulturalna szkoła na Mazowszu”

Zapraszamy do udziału w programie „Kulturalna szkoła na Mazowszu” opracowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W ramach projektu do 31 grudnia 2023 roku zorganizowane grupy szkolne z województwa mazowieckiego będą mogły wziąć udział w wydarzeniach organizowanych przez Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu za symboliczną złotówkę.

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych typu licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego.

W Programie mogą brać udział uczniowie z województwa mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych wraz z ich opiekunami (liczbę opiekunów ustala się zgodnie zasadami określonymi w § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 oraz z 2021 r. poz. 1548)).

Oferta obejmuje zwiedzanie wystaw, oprowadzanie z przewodnikiem, udział w warsztatach edukacyjnych i wybranych seansach filmowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Z programu wyłączone są organizowane przez instytucję projekty, które mają charakter okazjonalny. W trakcie jednej wizyty w instytucji kultury, uczestnik może skorzystać z kilku usług kulturalnych, zgodnie z kwalifikowaną ofertą instytucji kultury w ramach Programu.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest wypełnienie przez dyrektora szkoły lub jego zastępcę dostępnego poniżej formularza zgłoszeniowego (Uwaga! Na 2023 rok obowiązuje nowy formularz), który należy przesłać na adres mail: kulturalnaszkola@mcswelektrownia.pl lub złożyć w formie papierowej w siedzibie instytucji. Wypełniający formularz oświadcza jednocześnie, że wszystkie wymienione osoby są uczniami danej szkoły. Po dokonaniu oceny zgłoszenia pod względem formalnym, koordynatorzy projektu ze strony Elektrowni skontaktują się ze zgłaszającym i ustalą termin wizyty.
Więcej informacji pod numerami telefonów: 884 320 03

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.docx (24.8 KiB)