Kultura za złotówkę. Program „Kulturalna szkoła na Mazowszu”

Zapraszamy do udziału w programie „Kulturalna szkoła na Mazowszu” opracowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W ramach projektu od 16 maja do 31 grudnia 2022 roku zorganizowane grupy szkolne z województwa mazowieckiego będą mogły wziąć udział w wydarzeniach organizowanych przez Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu za symboliczną złotówkę.

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych typu licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego.

Oferta obejmuje zwiedzanie wystaw, oprowadzanie z przewodnikiem, udział w warsztatach edukacyjnych, koncertach i wybranych seansach filmowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Z programu wyłączone są wydarzenia odbywające się w siedzibie Elektrowni organizowane lub współorganizowane przez inne instytucje lub firmy.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie przez dyrektora szkoły lub jego zastępcę formularza zgłoszeniowego, który należy przesłać na adres e-mail: kulturalnaszkola@mcswelektrownia.pl lub złożyć w formie papierowej w siedzibie instytucji. Wypełniający formularz oświadcza jednocześnie, że wszystkie wymienione osoby są uczniami danej szkoły. Po dokonaniu oceny zgłoszenia pod względem formalnym, koordynatorzy projektu ze strony Elektrowni skontaktują się ze zgłaszającym w celu ustalenia terminu wizyty.

Program jest organizowany w celach upowszechniania dziedzictwa kulturowego Mazowsza, inspirowania do planowania i realizowania ciekawych lekcji, rozwijania zainteresowań i kreatywności, umożliwienia uczniom większego dostępu do kultury.
Więcej informacji pod numerami telefonów: 48 383 60 77, 602 360 099

Formularz i regulamin zgłoszeniowy do pobrania:
Regulamin i formularz.docx (31.9 KiB)