Zaproszenie do złożenia ofert orientacyjnych
na wykonanie koncepcji rozbudowy

W związku z planowaną rozbudową Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu zapraszamy do złożenia ofert wstępnych (orientacyjnych) na wykonanie koncepcji rozbudowy.
W celu złożenia oferty wstępnej należy przeprowadzić wizję lokalną na miejscu 
tj. w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu ul. Mikołaja Kopernika 1.

W sprawie ustalenia terminu wizji lokalnej należy kontaktować się z:
- Panem Włodzimierzem Pujankiem - Dyrektorem MCSW Elektrownia w Radomiu: 
tel. 602 622 094 mail: wlodzimierz.pujanek@mcswelektrownia.pl lub:
- Panią Katarzyną  Tomalą – Głównym Specjalistą: 
tel. 609 490 940 mail: tomalakatarzyna@interia.pl

Zamawiający planuje przeprowadzenie wizji i złożenie ofert orientacyjnych do końca lipca 2021 r.

Zamawiający zakłada, iż na terenie należącym do Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu powstanie kompleks  budynków połączonych (o ile to możliwe) z obecnym budynkiem MSCW Elektrownia, z przeznaczeniem na:
- dodatkową salę wystawienniczą,
- pracownię konserwatorską,
- warsztat – pomieszczenie techniczne,
- garaż,
- salę edukacyjną,
- pokoje gościnne,
- punkty usługowo- handlowe.

Działka, na której mają powstać nowe obiekty ma wymiary ok. 2 800 m², w tym również teren po wyburzeniu obecnych garaży znajdujących się za budynkiem oraz naprzeciw niego.
Planowana łączna powierzchnia zabudowy ok. 1 100 m² lub więcej.  

Zaproszenie dotyczy złożenia oferty wstępnej (orientacyjnej) na wykonanie koncepcji rozbudowy i ma posłużyć do oszacowania wartości zamówienia, celem uzyskania dotacji na wykonanie tejże koncepcji, w związku z czym złożenie oferty nie będzie automatycznie oznaczać udzielenia zamówienia.