Zapraszamy nauczycieli i opiekunów szkolnych do odkrywania sztuki współczesnej
w ramach warsztatów edukacyjnych dla młodzieży.

Obecność kultury w życiu człowieka wpływa na rozwój jego osobowości. Wrażliwość, poczucie estetyki czy empatia to zdolności, na które duży wpływ ma częstotliwość i jakość kontaktów z obrazem, muzyką czy literaturą. Zainicjowany na etapie szkoły proces uczestnictwa w kulturze trwa z różną intensywnością do końca życia. Ważne jest wypracowanie nawyku bezpośrednich kontaktów z miejscami i ludźmi zaangażowanymi w działalność kulturalną. Jako placówka promująca sztuki wizualne proponujemy program edukacyjny dostosowany do wymagań, możliwości i potrzeb uczniów szkół ponadpodstawowych, którego rolą jest otwarcie młodzieży na doświadczenia płynące z obcowania ze współczesnymi praktykami artystycznymi.  

 
OFERTA ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

KREATYWNE SPACERY

Wizyta w muzeum nie musi być nudna i przebiegać według scenariusza, w którym przewodnik wygłasza niekończący się monolog. Proponujemy odbiór naszej oferty wystawienniczej na zupełnie innych zasadach. Głos należy do zwiedzających. Prowadzone w formie warsztatowej spotkanie sprzyja otwartości i kreatywności czyli cechom, które pomogą zrozumieć specyfikę i charakter pracy współczesnego artysty.

Czas: 90 minut
Cena: 10 zł/os

UWAGA SZTUKA

Na hasło „sztuka współczesna” wiele osób z zakłopotaniem szuka wyjścia ewakuacyjnego. Unikanie kontaktu z galerami i muzeami nowoczesnymi to efekt stworzenia hermetycznej bańki, w której dobrze sobie radzi jedynie niewielka grupa osób. Cykl zajęć „Uwaga sztuka” to symboliczna szpilka, która ma za zadanie przekłuć niedostępną strukturę. To propozycja skutecznego narzędzia otwierającego świat krytyków, kuratorów i twórców, w którym każdy może znaleźć coś interesującego dla siebie. Podczas spotkań zaprezentowane zostaną ważne zjawiska, postaci oraz sytuacje, które ukształtowały współczesną sztukę. Przyswojenie podstawowych pojęć pomoże w zrozumieniu i interpretacji różnorodnych tekstów kultury. Po naszym kursie żadne muzea, galerie, a nawet egzaminy maturalne nie będą już straszyć.

Tematy spotkań:
Sztuka abstrakcyjna
Krytyczny potencjał sztuki
Ciało jako materia sztuki
Cierpienie w sztuce
Sztuka pop
Interpretacja dzieła sztuki (zajęcia warsztatowe)

Czas: 70 minut
Cena: 5 zł/os

 
HISTORIA JEDNEGO OBRAZU

Zapraszamy na 10 spotkań wprowadzających do ważnych zagadnień sztuki i kultury XX wieku. Każde zjawisko reprezentowane będzie przez jedną, charakterystyczną pracę, ilustrującą wybrany problem. Dokładnie omówione zostaną wykorzystane techniki artystyczne, uwarunkowania historyczne towarzyszące ich realizacji oraz najważniejsze konteksty w jakich dzieła funkcjonują obecnie. Proponujemy poniższe tematy:  

• Marcel Duchamp „Fontanna”-  czyli o nowym początku w historii sztuki, okresie awangardy i artystycznym nihilizmie w okresie I wojny światowej
• Andrzej Wróblewski „Rozstrzelanie surrealistyczne” – wnikliwa interpretacja pracy o dramacie świadków i ofiar II wojny światowej
• Mirosław Bałka „ I knew I had 4 in it” – o roli pamięci w czasach pokoju po holokauście  
• Edward Hopper „Nocne jastrzębie” – o zagubieniu jednostki w cieniu drapaczy chmur i tempie współczesnego świata
• Andy Warhol „Brillo Box” – o mechanizmach autokreacji i promocji obecnych we współczesnej sztuce
• Joseph Kosuth „Jedno i trzy krzesła” – o tym czy dzieło sztuki zawsze przybiera formę przedmiotową
• Wojciech Fangor „M39” – o umiejętności czerpania energii ukrytej w kształtach i kolorach używanych w malarstwie abstrakcyjnym
• Tadeusz Kantor „Panoramiczny happening morski”- o happeningu i performance w polskiej sztuce, o ekspresji ciała w sztukach wizualnych
• Iwona Demko „Różowy kwadrat na białym tle” – o sile kobiet w sztuce i dziejowej niesprawiedliwości
• Katarzyna Kozyra „Piramida zwierząt” – o hipokryzji polskiego społeczeństwa, pozycji zwierząt i krytycznym potencjale sztuki
Jesteśmy otwarci na propozycje interpretacji innych dzieł sztuki XX wieku.

Zachęcamy do kontaktu.

Czas: 70 minut

Cena: 5 zł/os
Zapisy i informacje: 48 383 60 77

GRA EDUKACYJNA „SPACE RACE”

Kosmiczna podróż pełna wyzwań i ostrej rywalizacji. Odkrywanie sztuki jeszcze nigdy nie było tak ekscytujące. Gra planszowa, podczas której uczestnicy wykonują zadania przygotowane w oparciu o prace z kolekcji MCSW Elektrownia. Drużyna, która wykaże się większą znajomością polskiej i światowej sztuki współczesnej wygrywa wycieczkę All Inclusive na Marsa! 

Czas: 90 minut

Cena: 10 zł/os
Zapisy i informacje: 48 383 60 77