Filmy edukacyjne

Artystyczne Zajęcia Domowe z Gosią
Odc. 1 - Maria Jarema

Magiczne pudełko - warsztaty plastyczne dla dzieci
z MCSW Elektrownia

Artystyczne Zajęcia Domowe z Gosią
Odc. 2 - Ingo Glass

 

Oczopląsy - warsztaty plastyczne dla dzieci
z MCSW Elektrownia.