WYDAWNICTWA

2009-2010

Artur Winiarski, Malarstwo

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2010
Wstęp – Jarosław Modzelewski Wersja językowa – PL
Format – 26 x 24 cm
Objętość – 66 s.
Oprawa miękka
ISBN 978-83-62140-36-7
Cena – 25 zł

Dokumentacja wystawy pod tym samym tytułem, która w MCSW „Elektrownia” odbyła się w lutym 2011 roku. Artysta (profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie) zaprezentował w Radomiu dwa cykle tematyczne swoich obrazów – wynik fascynacji pejzażem postsowieckiej Białorusi i samolotami, które od kilku lat maluje w różnych sytuacjach i ujęciach.  

Jerzy Czuraj, Obrazy z różnych domów


Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2010

Kuratorzy wystawy: Wojciech Janik, Mariusz Jończy
Wersja językowa – PL, ENG
Format – 24 x 28 cm

Objętość – 84 s.
Oprawa twarda
ISBN 978-83-62140-32-9
Nakład wyczerpany

Bogato ilustrowana publikacja towarzysząca wystawie prac zmarłego w listopadzie 2009 r. artysty zorganizowanej w Galerii Promocyjnej Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie. Katalog zawiera tekst Mariusza Jończy oraz „Krótki traktat o malarstwie” Jerzego Czuraja.  

Galeria AT. Czas personalny a przestrzeń.

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2010
Format – 21 x 25 cm
Objętość – 88s.
Ilustracje kolorowe i czarno-białe
Oprawa miękka
ISBN 978-83-62140-28-2
Cena – 15 zł

Katalog GALERIA AT. CZAS PERSONALNY A PRZESTRZEŃ towarzyszący wystawie, która miała miejsce w MCSW "Elektrownia" w dniach 21 czerwca – 18 lipca 2010. Książka jest zapisem działalności galerii na przestrzeni lat 1982 - 2010.

Łukasz Rudecki, Figury, nie-Figury, n-Figury. Obrazy z lat 2005-2010 

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2010

Kurator wystawy i redaktor katalogu– Mariusz Jończy 

Wersja językowa – PL

Format – 29,5 x 21 cm 

Objętość – 24 s. 

Ilustracje kolorowe 

Oprawa miękka

ISBN 978-83-62140-24-4 

Nakład wyczerpany

Dokumentacja wystawy prezentującej twórczość Łukasza Rudeckiego - artysty należącego do lokalnego środowiska plastycznego. Prezentowane obrazy pochodzą z lat 2005-2010.

 

Bożena Kowalska, Fragmenty życia. Pamiętnik artystyczny 1967– 1973.
Moja kolekcja – dary od przyjaciół.

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2010
Format – A-4
Objętość – 432 s.
Ilustracje kolorowe i czarno-białe
Oprawa twarda
ISBN 978-83-62140-20-6
Cena – 50 zł

Kolejna, dwudziesta już, książka znanej krytyk i kurator składa się z dwóch części. W pierwszej zamieszczono pamiętnik z lat 1967–1973, który jest subiektywnym zapisem przemian sztuki polskiej i światowej w tym okresie. Pamiętnik pisany przez świadka, jak i uczestnika życia artystycznego, pokazuje mechanizmy polityki kulturalnej PRL-u, przedstawia szeroką panoramę wydarzeń artystycznych (również ich kulisy) w kraju i za granicą, a także galerię barwnych postaci – artystów, kuratorów, krytyków – które w decydujący sposób wpłynęły na kształt polskiej sztuki tych lat.

Tomasz Dobiszewski, Shadowplay

Kurator i redaktor – Romuald K. Bochyński
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2010
Format – 20 x 20 cm
Objętość – 36 s.
Ilustracje kolorowe i czarno-białe, Oprawa miękka
ISBN 978-83-62140-16-9 

Nakład wyczerpany.

Dokumentacja projektu będącego instalacją typu site specific, zrealizowaną w wybranym przez artystę układzie pomieszczeń w radomskiej Elektrowni. Praca – ukazująca fascynację autora światłem i jego symboliką – porusza problematykę miejsca i jego historii, czasu i przemijania, śladu, fotografii jako narzędzia dokumentacji, ale przede wszystkim jako medium, które wykorzystuje zjawiska fizyczne i chemiczne.
Jak pisze we wstępie do katalogu Marianna Michałowska: Realizacje Dobiszewskiego, można by powiedzieć, dodają fotograficznemu obrazowi, w sposób realny, a nie tylko iluzjonistyczny, brakujący trzeci wymiar. Tytułowa Gra z cieniem kontynuuje takie myślenie o fotografii, która stanowi przecież nie tyle zapis światła, ile wizerunek cienia.Koany w elektrowni. Dzieło sztuki jako koan

Kurator wystawy i pomysłodawca sesji – Tomasz Sikorski 
Redaktor – Romuald K. Bochyński
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2009
Format – 21 x 21 cm, Objętość – 208 s.
Ilustracje kolorowe i czarno-białe + płyta CD z dodatkowym materiałem ilustracyjnym, Oprawa miękka
ISBN 978-83-928809-2-9
Nakład wyczerpany.

Książka jest dokumentacją projektu ukierunkowanego na wyeksponowanie obecności koanu zarówno we współczesnej twórczości artystycznej, jak również w towarzyszącym jej dyskursach krytycznym i teoretycznym. Pierwsza część wydawnictwa dokumentuje wystawę Koany w elektrowni, zdominowaną przez instalacje, w której udział wzięli: J. Bałdyga, M. Bałka, M. Berdyszak, Czekalska+Golec, A. Dłużniewski, K. Kamoji, L. Knaflewski, P. Kurka, R. Ługowski, T. Sikorski, M. Sobczyk, R. Szczerbowski. Na drugą część składają się referaty będące pokłosiem sesji Dzieło sztuki jako koan, zorganizowanej na zakończenie wystawy.Wystawa poplenerowa Artystów Posługujących się Językiem Geometrii. Prognozy dla sztuki
– Radziejowice 2009

Kurator wystawy i pleneru– Bożena Kowalska

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2010

Wersja językowa – PL, ENG

Format – A5

Objętość – 79 s.
Oprawa miękka

ISBN 978-83-62140-12-1
Nakład wyczerpany. 

Katalog wystawy prezentującej efekty 27. Pleneru dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii, który we wrześniu 2009 r. odbył się w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. Reprodukowane prace, podarowane przez artystów, weszły w skład kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”.

 Kazimierz Piotrowski, Krzysztof Zarębski. Erotematy słabnącego Erosa. Przyczynek do dziejów performance w Polsce i Stanach Zjednoczonych po 1968 roku

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia", Radom 2009,
Format - B5,
Objętość - 368 s.,
Ilustracje czarno-białe i kolorowe,
Oprawa miękka i twarda,
ISBN 978-83-62140-08-4,
Cena – 30 zł

Monografia, ukazująca sylwetkę artysty - jednego z najwybitniejszych, przedstawicieli polskiej neoawangardy - w panoramie rodzimej i światowej sztuki. Bogato ilustrowana książka zawiera również, kalendarium twórczości, bibliografię, summary oraz indeks osób. Cenna pozycja nie tylko dla badaczy sztuki współczesnej.Zbigniew Warpechowski, Wolność

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia", Radom 2009,
Format - A-5,
Objętość - 120 s.
Ilustracje – okładka: kolor, środek: czarno-białe,
Oprawa miękka,
ISBN 978-83-62140-04-6,

Cena – 20 zł


Szósta już książka w dorobku pioniera polskiego performance’u jest zbiorem dziewięciu tekstów, napisanych w ostatnich kilku latach. Autor zamieszcza nie tylko teksty dotyczące mniej znanych faktów z dziejów polskiej sztuki współczesnej, ale także traktujące o roli i pozycji artysty i sztuki w społeczeństwie oraz uwikłaniach współczesnej sztuki w dyskursy polityki, ideologii, ekonomii, religii czy filozofii. Global Communication Festiwal

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2009
Dyrektor festiwalu: Bartosz Łukasiewicz

Wersja językowa – PL, ENG
Format – 23 x 25 cm
Objętość – 72 s.

Oprawa twarda

ISBN 978-83-928809-6-7
Nakład wyczerpany.

Dokumentacja międzynarodowego festiwalu performance „Global Communication”, który w dniach 8-15 sierpnia 2009 r. odbył się w MCSW „Elektrownia”. Trzy przedsięwzięcia składające się na festiwal odpowiadają układowi książki. Pierwsza część zawiera teksty wystąpień uczestników konferencji teoretycznej„W kontekście teraz” (Łukasz Guzek, Kazimierz Piotrowski, Grzegorz Borkowski, Justyna Ryczek, Bogusław Jasiński, Bartosz Łukasiewicz). Część druga poświęcona została „Międzynarodowym Warsztatom Performance” przeprowadzonym przez Johannesa BBB Deimlinga. Ostatnia część stanowi dokumentację wystąpień uczestników Festiwalu Przeciwieństw „Kontra” ze wstępem Dariusza Fodczuka.Sukienka

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2009
Kurator wystawy – Agnieszka Gniotek
Wersja językowa – PL, ENG
Format – 23,5 x 23,5 cm
Objętość – 64 s.

Oprawa miękka

ISBN 978-83-62140-00-8
Nakład wyczerpany.

Dokumentacja wystawy pod tym samym tytułem, która odbyła się w MCSW „Elektrownia” w dniach 24 listopada 2009 – 10 stycznia 2010. Wystawa dotyczyła kobiecego stroju i jego roli w kontekście społecznym, kulturowym, na polu mitu i tradycji, o czym szerzej pisze Agnieszka Gniotek w zamieszczonym w katalogu tekście „O funkcjach reprezentacyjnych i opresyjnych sukienki”. W wystawie wzięły udział znakomite polskie artystki: Anna Baumgart, Agata Michowska, Agata Zbylut, Marta Deskur, Katarzyna Majak, Beata Ewa Białecka, Agata Rościecha, Jadwiga Sawicka, Barbara Pilch, Magdalena Moskwa. Częścią ekspozycji była prezentacja filmu Zbigniewa Libery „Jak tresuje się dziewczynki”.

 Like a Rolling Stone

Kurator – Leszek Golec
Redaktor – Romuald K. Bochyński
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2009
Wersja językowa – PL, ENG
Format – 22 x 22 cm
Objętość – 84 s.
Ilustracje kolorowe i czarno-białe
Oprawa miękka
ISBN 978-83—928809-9-8
Nakład wyczerpany.

Obszerna dokumentacja wystawy przygotowanej w ramach Festiwalu Sztuki Kamień, przez trzy instytucje: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, gdzie najpierw była pokazywana przed przeniesieniem do warszawskiej galerii Appendix2. Ekspozycja ukazywała kamień wieloaspektowo: jako tworzywo rzeźbiarskie i jako pradawny symbol występujący w kulturze, jego topikę i metaforykę, a przede wszystkim jako źródło inspiracji lub refleksji we współczesnych sztukach wizualnych.Witold Tomasz Kowalski, Malarstwo


Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2009

Kuratorzy – Mariusz Jończy, Paulina Czajor, Sławosz Balcerzak
Format – A4

Objętość –36 s.

Oprawa miękka

ISBN 978-83-60623-62-6 

Nakład wyczerpany

Bogato ilustrowany katalog wystawy zorganizowanej we współpracy Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie i Muzeum Sztuki Współczesnej – Oddziału Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy twórczej artysty. Kilkadziesiąt reprodukcji ilustruje ewolucję warsztatu Witolda Kowalskiego na przestrzeni tego okresu i prezentuje główne obszary jego zainteresowań.Joanna Krzysztoń, Stan przejściowy

Kurator – Andrzej Mitan
Redaktor – Romuald K. Bochyński
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2009
Wersja językowa – PL, ENG
Format – 21 x 21 cm
Objętość – 40 s.
Ilustracje kolorowe 
Oprawa miękka
ISBN 978-83-928809-3-6
Nakład wyczerpany.

Bogato ilustrowany katalog wystawy będącej wyborem obrazów artystki namalowanych w ciągu ostatnich sześciu lat. Zawiera także wstęp Jana Rylkego i wywiad autorki z samą sobą, zatytułowany Stan przejściowy.Andrzej Brzegowy, (Nie)pełne z(a)nużenie


Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2009
Kurator – Mariusz Jończy
Format – A4

Objętość –16 s.
Oprawa miękka

ISBN 978-83-928809-7-4
Nakład wyczerpany.

Katalog wystawy jednego z najciekawszych artystów radomskiego środowiska. Zorganizowana wystawa zaprojektowana została specjalnie dla prowizorycznie zaadaptowanych do celów ekspozycyjnych pomieszczeń „Elektrowni” zwanych „Labiryntem”. Znalazły się na niej instalacje, obiekty, rzeźby, grafiki, fotografie artysty z ostatnich kilku lat.

 Ewa Banaszczyk, Uobecnienia

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2009
Kurator – Mariusz Jończy
Format – A4

Objętość – 20 s.
Oprawa miękka

ISBN 978-83-928809-1-2
Nakład wyczerpany.

Dokumentacja wystawy prezentującej twórczość artystki należącej do lokalnego środowiska plastycznego. W wydawnictwie znalazły się wybrane reprodukcje z kilkudziesięciu prezentowanych na wystawie prac. Wszystkie pochodzą z 2009 r.Habitat

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2009
Kuratorzy wystawy – Mariusz Jończy, Jerzy Kutkowski

Format – A4

Objętość – 48 s.
Oprawa miękka

Ilustracje czarno-białe
ISBN 978-83-928809-5-0
Nakład wyczerpany.

Katalog towarzyszący wystawie fotograficznej, na której swoje prace zaprezentowało czternastu młodych artystów – absolwentów Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa BrandtaJerzy Czuraj, Poza dobrem i złem

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2009
Kurator wystawy – Mariusz Jończy
Format – A4
Objętość – 16 s.
Oprawa miękka
ISBN 978-83-928809-4-3
Nakład wyczerpany.

Dokumentacja wystawy zorganizowanej w maju 2009 roku, prezentującej obrazy Jerzego Czuraja namalowane głównie w ciągu ostatnich dwóch latach.Bykowi Chwała! 100 plakatów Franciszka Starowieyskiego z kolekcji Janusza Pławskiego
w wyborze Bożeny Kowalskiej

Kurator – Bożena Kowalska
Redaktor – Romuald K. Bochyński,
Kamila Bulzacka
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2009
Wersja językowa – PL, ENG
Format – A-4
Objętość – 40 s.
Ilustracje kolorowe i czarno-białe
Oprawa miękka
ISBN 978-83-928809-8-1
Nakład wyczerpany.

Publikacja dokumentująca najciekawsze prace z bogatego dorobku Autora – jednego z najwybitniejszych polskich twórców plakatu, rekonstruująca proces wykształcania się specyficznego i wyrazistego języka artystycznego Byka.

 Piotr Szubert, Aktualny obraz
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2009
Format – 27 x 21 cm

Objętość – 176 s.

Oprawa miękka
ISBN 978-83-924930-6-8 
Nakład wyczerpany.

Katalog wystawy, na której zaprezentowano wybór prac z pokazu, jaki w październiku 2008 roku zorganizowano w murach Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii SztukMazowiecki Festiwal Artystów Powstanie Sztuki
Radom 1 VIII – 3 X 2008

Redaktor – Romuald K. Bochyński
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2009
Wersja językowa – PL, ENG
Format – A-4 
Objętość – 168 s.
Ilustracje kolorowe 
Oprawa miękka i twarda
ISBN 978-83-924930-8-2
Nakład wyczrpany.

Album dokumentujący wydarzenia trwającego 63 dni festiwalu artystycznego, na który złożyły się wystawy, koncerty, performensy, projekcje filmów, spektakle teatralne, działania w przestrzeni publicznej, warsztaty edukacyjne, w których uczestniczyło blisko 200 artystów – od klasyków polskiej sceny artystycznej (m.in. Warpechowski, Zarębski, Kalina, Stańko) po artystyczną młodzież. Publikacja, na którą złożyły się fotografie autorstwa dwóch młodych pracowników „Elektrowni”: Marcina Kucewicza i Jakuba Koselnika, oddaje też niepowtarzalny klimat imprezy trwającej od sierpnia do początku października 2008 r. Zawiera także wprowadzenie dyrektora artystycznego festiwalu – Zbigniewa Belowskiego i obszerne omówienie, pióra Mariusza Jończego, najważniejszych festiwalowych wydarzeń.M-5 razem i osobno

Kurator – Mariusz Jończy
Redaktor – Romuald K. Bochyński
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2009
Wersja językowa – PL, ENG
Format – A-4, objętość – 80 s.
Ilustracje kolorowe i czarno-białe
Oprawa miękka
ISBN 978-83-928809-0-5
Nakład wyczerpany.

Dokumentacja wystawy retrospektywnej (ponad 150 pozycji!) najstarszej funkcjonującej do dziś radomskiej grupy artystycznej M-5, utworzonej w 1977 r. przez miejscowych malarzy: Leszka Kwiatkowskiego, Krzysztofa Mańczyńskiego, Longina Pinkowskiego i Aleksandra Olszewskiego. W bogato ilustrowanym wydawnictwie zamieszczono wstęp Mariusza Jończego, w którym autor analizuje przemiany twórczości członków Grupy i ukazuje jej znaczenie dla miejscowego środowiska, a także przedruki historycznych tekstów o M-5 z jej katalogów z lat 70., 80. i 2005 r., autorstwa Romualda K. Bochyńskiego, Mariana Rumina, Mieczysława Szewczuka, Jacka Werbanowskiego, oraz m.in. bibliografię Grupy. Tytuł Roboczy 2008.09/10 (027)


Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP,
Galeria 2b

Redakcja – Klara Kopcińska, Józef Żuk Piwkowski

Wersja językowa – PL, ENG
Format – 21 x 30 cm

Oprawa twarda

ISNN 1733 4691
Nakład wyczerpany.

Dwumiesięcznik wydany przez współpracujące z MCSW „Elektrownia” Stowarzyszenie STEP w całości poświęcony Mazowieckiemu Festiwalowi Artystów „Powstanie Sztuki”, Radom 2008. Zawiera wiele fotografii, notki biograficzne artystów biorących udział w imprezie. Opracowania artystyczne m.in. Jacka Bąkowskiego, Grzegorza Borkowskiego, Ryszarda Grzyba, Jerzego Kaliny, Bożeny Kowalskiej, Janusza Zagrodzkiego.  

 Tytuł Roboczy 2008.11/12 PS (028)
– wydanie specjalne

Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP,
Galeria 2b
Redakcja – Klara Kopcińska, Józef Żuk Piwkowski
Wersja językowa – PL, ENG Format – A5

Oprawa twarda
ISNN 1733 4691
Naklad wyczerpany. 

Wydanie specjalne Tytułu Roboczego w formie kalendarza stanowiące uzupełnienie numeru 27. Zawiera kalendarium wydarzeń z 1944, 1980/81 oraz realizacji w ramach Mazowieckiego Festiwalu Artystów „Powstanie Sztuki”.Tytuł Roboczy 2008.09/10 (027)


Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP,
Galeria 2b

Redakcja – Klara Kopcińska, Józef Żuk Piwkowski

Wersja językowa – PL, ENG
Format – 21 x 30 cm

Oprawa twarda

ISNN 1733 4691
Cena – 20 zł

Dwumiesięcznik wydany przez współpracujące z MCSW „Elektrownia” Stowarzyszenie STEP w całości poświęcony Mazowieckiemu Festiwalowi Artystów „Powstanie Sztuki”, Radom 2008. Zawiera wiele fotografii, notki biograficzne artystów biorących udział w imprezie. Opracowania artystyczne m.in. Jacka Bąkowskiego, Grzegorza Borkowskiego, Ryszarda Grzyba, Jerzego Kaliny, Bożeny Kowalskiej, Janusza Zagrodzkiego.   Marian Bogusz, Niezapomniany

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2009
Wersja językowa – PL, ENG

Format – A5

Objętość – 69 s.

Oprawa miękka
ISBN 978-83-924930-7-5
Nakład wyczerpany.

Katalog towarzyszący wystawie prac Mariana Bogusza ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Pleszewie, która odbyła się Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. Bogato ilustrowany z opracowaniem krytycznym Bożeny Kowalskiej. Zawiera fotografie z otwarcia wystawy w Radomiu.  Jan Świdziński, Sztuka i jej kontekst

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2009

Redaktor – Łukasz Guzek

Wersja językowa – PL

Format – 21 x 15 cm

Objętość – 96 s. 

Ilustracje czarno-białe

Oprawa miękka

ISBN 978-83-924930-9-9
Nakład wyczepany.

Wydana wspólnie przez Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim i MCSW Elektrownia w Radomiu, 2009. Pierwsze wydanie tej książki ukazało się w 2005 po francusku (L'art et son Contexte) staraniem Le Lieu, Centre en Art Actuael w Quebec w Kanadzie. Książka zawiera zwięzłe omówienie podstawowych zagadnień teorii i praktyki "sztuki jako sztuki kontekstualnej" referowanych przez jej autora z obecnej perspektywy.