WYDAWNICTWA

2017-2019

Tomasz Drewicz
Komfort termiczny

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom 2019

Wersja językowa – PL, ENG

Format – 21 X 17 cm

Objętość – 56 s.

Ilustracje kolorowe

Oprawa twarda

ISBN – 978-83-62140-30-5

Cena: 30 zł

Publikacja wydana w związku z wystawą Tomasza Drewicza „Komfort termiczny”. Oprócz dokumentacji fotograficznej, zawiera tekst Michała Grabowskiego omawiający wieloaspektowo eksponowane na wystawie prace.

Paweł Susid, Mówię wam: tak wygląda wasze życie

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom 2019

Redaktorzy – Paweł Susid, Dobrochna Badora, Dariusz J. Michalski

Wersja językowa – PL, ENG

Format – 25,5 x 25,5 cm

Objętość – 196 s.

Ilustracje kolorowe

Oprawa twarda

ISBN – 978-83-62140-26-8


Cena: 70 zł

Towarzysząca wystawie Pawła Susida publikacja, oprócz obszernej części albumowej, zawiera teksty omawiające różne aspekty sztuki artysty autorstwa Stacha Szabłowskiego, Waldemara Baraniewskiego, Krzysztof Żwirblisa, Hanny Wróblewskiej, Agnieszki Morawińskiej, Łukasza Gorczycy oraz Doroty Jareckiej. W książce znalazły się również rozmowy z Susidem przeprowadzone przez Dorotę Jarecką i Justyną Kowalską.

Edward Dwurnik (1943-2018).
Obrazy i rysunki z kolekcji Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Radomska kolekcja sztuki współczesnej. Zeszyt 1

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom 2019

Wersja językowa – PL, ENG

Format – 22 x 22 cm

Objętość – 64 s.

Ilustracje kolorowe

Oprawa twarda

ISBN – 978-83-62140-45-9


Cena: 30 zł

Katalog pierwszej wystawy z serii prezentacji zbiorów sztuki współczesnej w Radomiu, w których kolekcja prac Edwarda Dwurnika należy do największych i najważniejszych. Publikacja zawiera reprodukcje wszystkich 38 prac artysty znajdujących się w tych zbiorach, wstęp Włodzimierza Pujanka oraz teksty Mieczysława Szewczuka oraz Mariusza Jończy.

Witold Tomasz Kowalski, Malarstwo. 50 lat pracy twórczej

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom 2019

Redaktor – Mariusz Jończy
Wersja językowa – PL, ENG

Format –
 230 x 290 mm
Objętość – 132 s.

Ilustracje kolorowe

Oprawa twarda

ISBN – 978-83-62140-41-1


Cena: 80 zł

Publikacja podsumowuje dotychczasową działalność Witolda Tomasza Kowalskiego. Oprócz bogatej części ilustracyjnej prezentującej reprodukcje ponad 80 prac, zawiera kalendarium opracowane prze Tamarę Woźniak – Książek, a także teksty Katarzyny Posiadały, Mieczysława Szewczuka, Mariuza Jończy, Mariana Rumina oraz Eweliny Pierzyńskiej.

 

Andrzej Jakub Olejniczak, Transformacja płaszczyzny. Z cyklu: Zanikająca przestrzeń


Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom 2019

Redaktor – Romuald K. Bochyński

Wersja językowa – PL, ENG

Format – 30 x 30 cm

Objętość – 40 s.
I
lustracje kolorowe

Oprawa twarda

ISBN – 978-83-62140-34-3

Cena - 35 zł

Publikacja wydana w związku z wystawą Andrzeja Jakuba Olejniczaka „Plane Transformation from the Series Vanishing Space” w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Książka została opatrzona bogatym materiałem ilustracyjnym oraz zdjęciami dokumentującymi radomską ekspozycję. Zawiera również teksty wprowadzające Zbigniewa Belowskiego, Józefa Żuka Piwkowskiego oraz artysty.

Kadry pod napięciem

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom 2019

Wersja językowa – PL, ENG

Format – 24 x 50 cm

Objętość – 24 s.

Ilustracje kolorowe

Oprawa miękka

ISBN – 978-83-62140-26-8


Cena: 45 zł

Wydawnictwo podsumowujące 10 wystaw z cyklu „Kadry pod napięciem” wydane  w oryginalnym formacie. Projekt, którego kuratorką jest Monika Małkowska, dotyczy serii prac autorstwa polskich młodych artystów, prezentowanych na murze przy kawiarni Elektrowni. Oprócz reprodukcji publikacja zawiera teksty kuratorskie Moniki Małkowskiej.

Andrzej Paruzel
Szczekał na mnie wnuk psa, który szczekał na Strzemińskiego

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom 2019

Redaktor – Romuald K. Bochyński

Wersja językowa – PL, ENG

Format – A4

Objętość – 200 s.

Ilustracje kolorowe

Oprawa twarda

ISBN – 978-83-62140-37-4


Cena: 50 zł

Publikacja o charakterze monografii, najpełniej dokumentująca działania Andrzeja Paruzela, zawierająca zachowane, niekiedy niepublikowane, teksty poświęcone twórczości artysty autorstwa Grzegorza Borkowskiego, Jana Świdzińskiego  Joanny Ciesielskiej, Marka Krajewskiego, Janiny Ładnowskiej, Ewy Mikiny, Daniela Muzyczuka, Andrzeja Turowskiego oraz Andrzeja Paruzela, a także powstałe specjalnie na jej użytek – Stanisława Rukszy oraz Doroty Grubby.

Krzysztof Mańczyński.
Malarstwo. 50 lat pracy twórczej

Redaktor – Romuald K. Bochyński

Wersja językowa – PL, ENG

Format – A4

Objętość – 236 s.

Ilustracje kolorowe

Oprawa twarda 

ISBN – 978-83-62140-22-0Cena: 69 zł

Publikacja jest próbą całościowego ujęcia dzieła Krzysztofa Mańczyńskiego. Koncentruje się wokół ukazania wszystkich najważniejszych etapów rozwoju twórczości tego artysty – od rysunków tuszem powstałych podczas studiów w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 60. aż do obrazów olejnych z ostatnich lat. W książce można znaleźć teksty krytyczne Mieczysława Szewczuka oraz Romualda K. Bochyńskiego. Część albumowa została podzielona na dwie części: malarstwo sztalugowe oraz prace na papierze. Uzupełnia ją katalog prac artysty zawierający niemal 300 niewielkich reprodukcji („wglądówek”).

Jan Berdyszak. Pomiędzy przemiany

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia", Radom 2018
Pod redakcją: Tamary Woźniak-Książek i Mirosława Pawłowskiego
Wersja językowa - PL, ENG
Format - 25x20 cm
Objętość - 475, [5] s.
Ilustracje kolorowe
Oprawa miękka
ISBN 978-83-62140-02-2

Cena: 90 zł.

Wystawie twórczości Jana Berdyszaka „Międzywartości” towarzyszy publikacja, która jest monografią artysty obejmującą całość jego dokonań w obszarze sztuki i jej teorii oraz ich dokumentację wraz z biografią. Tytuł monografii „Pomiędzy przemiany” odnosi się do filozoficznych rozważań artysty na temat granicy formy i sensu dzieła. „Przemiana” jest istotą zmian, to przekonanie twórcy jest podstawą dla zrozumienia działa i metodą jego opisu w publikacji.

Geometria i piękno – Radziejowice 2018

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom 2019

Redaktor – Bożena Kowalska

Wersja językowa – PL, ENG

Format – 23 x 16,5 cm 

Objętość – 128 s.

Ilustracje czarno-białe i kolorowe

Oprawa miękka

ISBN 978-83-62140-33-6

Cena – 20 zł

Publikacja wydana w związku z XXXVI Plenerem dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii. Zawiera tekst dr Bożeny Kowalskiej - kuratora pleneru i wystawy - omawiający pojęcia piękna w kontekście geometrycznego języka wypowiedzi oraz biogramy artystów wraz z reprodukcjami ich prac.

Wiesław Jelonek 43/69

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom 2018
Redaktor – Wiesław Jelonek
Wersja językowa – PL
Format – A4

Objętość – 150 s.

Ilustracje kolorowe

Oprawa twarda i miękka


Cena: 68 zł.

Katalog wystawy monograficznej Wiesława Jelonka na pięćdziesięciolecie twórczości. Zawiera wspomnienia Aleksandra Józefa Olszewskiego i Agnieszki Jelonek-Lisowskiej oraz tekst krytyczny i dokumentację twórczości Tamary Woźniak-Książek. Publikacje ilustrują zdjęcia prac od pierwszych rzeźb do ostatnich realizacji w 2015 roku w podziale na grupy: papiery, medale i plakiety, figury.

Julia Kurek "Lucha Libre"

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom 2018
Wersja językowa – PL, ENG
Format – 220 x 220 mm
Objętość – 260 s
Ilustracje kolorowe

Oprawa miękka


Cena: 67 zł.


Katalog wystawy monograficznej poświęcony pracom powstałym w czasie pobytu rezydencjonalnego artystki w Meksyku. Zawiera fotografie z wydarzeń ulicznych, instalacje dokumentujące osoby zaginione, ludzi bezdomnych, protesty, piniaty. Ponadto przedstawione są w nim miejsca związane z kultem Santa Muerte i dokumentacja ulicznych performansów w Mexico City oraz kobiety w maskach lucha libre. Katalog zawiera teksty krytyczne Agnieszki Kulazińskiej, Zuzanny Sokołowskiej i Federico Israel'a Alcaraz'a Velasco.

 

Marcin Berdyszak, Jaromir Jedliński,
Wmiędzyczasie

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom 2018

Wersja językowa – PL

Format – A4

Objętość – 600 s.

Ilustracje kolorowe

Oprawa twarda

ISBN – 978-83-62140-14-5


Cena: 90 zł

Książka to rozmowa o wielowątkowej twórczości Marcina Berdyszaka na tle doświadczeń Jaromira Jedlińskiego. Oprócz reprodukcji prac zawiera wykaz wystaw Marcina Berdyszaka oraz obszerną bibliografię. Opracowanie graficzne publikacji zaproponował Tadeusz Burniewicz.

Od Malewicza do Strzemińskiego

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom 2017

Kurator wystawy – Janusz Zagrodzki

Redaktor naukowy – Janusz Zagrodzki

Redaktor – Romuald K. Bochyński

Wersja językowa – PL, ENG

Format – A4

Objętość – 188 s.

Ilustracje kolorowe

Oprawa twarda i miękka

ISBN – 978-83-62140-93-0

Oprawa twarda - nakład wyczerpany
Oprawa miękka - cena: 35 zł

Katalog wystawy, składającej się z trzech części. Pierwsza ukazuje wybór dzieł, głównie z okresu międzywojnia, artystów reprezentujących historyczną awangardę, (m.in. Malewicz, Strzemiński, Kobro), druga część zawiera dzieła twórców inspirowane awangardowym ethosem, powstałe w okresie tzw. Odwilży (po 1956) i później (m.in. Stażewski, Gierowski, Sosnowski, Bogusz, Dłubak, Broll, Urbanowicz), natomiast ostatnia prezentuje prace artystów współczesnych, które komentują fenomen awangardy i jej znaczenie dla kultury. Większość dzieł na wystawie, wcześniej rzadko pokazywanych publicznie, pochodzi z kolekcji prywatnych.

Jacek Jagielski

Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 2017
Pod redakcją: Anny Podsiadły i Jacka Jagielskiego
Wersja językowa - PL, EN
Format - 30 cm
Objętość - 227, [1] s.
Fotografie
Oprawa twarda
ISBN 978-83-64653-12-4
Nakład wyczerpany.

Eulalia Domanowska, Zbigniew Belowski, Andrzej Kostołowski są autorami tekstów wprowadzających do twórczości Jacka Jagielskiego. Zwracają oni uwagę, iż zainteresowania artysty koncentrują się na tematach egzystencjalnych i filozoficznych, a tworzone rzeźby, obiekty przestrzenne i instalacje, dostosowują się do otaczającej przestrzeni i sytuują się między abstrakcją i realnością.

The visible and the perceptible.
Jenny Brockmann

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom 2017
Teksty - Zbigniew Belowski, Maria Franecka, Nova Benway, Marcin Berdyszak
Wersja językowa - PL, EN
Format - 23,5 cm
Objętość - 122, [2] s.
Oprawa miękka
ISBN 978-83-62-140-81-7
Nakład wyczerpany.

Dwujęzyczny katalog Jenny Brockmann zawiera teksty krytyczne Zbigniewa Belowskiego, Marii Franeckiej i Marcina Berdyszaka, odnoszące się do twórczości artystki, w której połączenie elementów sztuki i techniki wskazuje na humanistyczne cechy technicznych rozwiązań autorki. Katalog jest bogato ilustrowany reprodukcjami prac.

 

Tomasz Sikorski, Free Energy


Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom 2017

Redaktor – Ewelina Witkowska

Wersja językowa – PL, ENG
Format – 25,5 x 23 cm

Objętość – 128 s.

Ilustracje kolorowe

Oprawa twarda

ISBN – 978-83-62140-85-5

Cena – 30 zł

Publikacja towarzysząca wystawie Tomasza Sikorskiego „Free Energy”. Książka została opatrzona bogatym materiałem ilustracyjnym oraz zdjęciami dokumentującymi radomską ekspozycję. Zawiera wypowiedzi Pawła Możdżyńskiego i Roberta Jarosza omawiające m.in. wątki koaniczne i społeczno-polityczne w twórczości Tomasz Sikorskiego.

Tomasz Zbigniew Staniszewski, Elektrownia miejska w Radomiu 1901–1956


Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom 2017

Redaktor – Ewelina Witkowska

Wersja językowa – PL

Format – 30 x 21 cm

Objętość – 240 s.

Ilustracje kolorowe

Oprawa twarda

ISBN – 978-83-62140-97-8

Cena – 45 zł

Publikacja o charakterze monografii przedstawiająca dzieje radomskiej elektrowni miejskiej, od przełomu XIX i XX w. do czasów powojennych, z uwzględnieniem szerokiego kontekstu historyczno-gospodarczego. Zawiera szczegółowy wykaz źródeł historycznych i bibliograficznych, indeks osobowy a także część ilustracyjną, w której zamieszczono fotografie pamiątek i dokumentów eksponowanych na wystawie „Początki elektryfikacji polskich miast – Elektrownia Miejska w Radomiu 1901–1956” w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu.

Andrzej Mitan. Sztuka (nie)zidentyfikowana


Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom 2017

Redaktor – Romuald K. Bochyński

Wersja językowa – PL, ENG

Format – 21,5 x 30 cm

Objętość – 180 s.

Ilustracje kolorowe

Oprawa twarda

ISBN – 978-83-62140-77-0

Cena – 80 zł

Wydanie publikacji zbiega się z wystawą pod tym samym tytułem w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. To pierwsze tak obszerne opracowanie twórczości Andrzeja Mitana – artysty interdyscyplinarnego i konceptualnego, wokalisty, poety konkretnego, kompozytora, poety dźwięku i wydawcy płyt artystycznych. O różnych aspektach jego twórczości traktują zamieszczone w wydawnictwie teksty autorstwa: Doroty Monkiewicz, Romualda K. Bochyńskiego, Danuty Bierzańskiej, Anieli Cholewińskiej, Antoniego Michnika, Adama Barucha, Kazimierza Piotrowskiego, Jana Mioduszewskiego, Eulalii Domanowskiej, Jacka Kasprzyckiego, Grzegorza Rogali, Łukasza Strzelczyka, Czesława Chwiszczuka i Alicji Jodko. Znalazły się tu również: wykaz najważniejszych realizacji Mitana a także niezwykle interesujący materiał wizualny.