WYDAWNICTWA

2017-2018

Krzysztof Mańczyński.
Malarstwo. 50 lat pracy twórczej

Redaktor – Romuald K. Bochyński

Wersja językowa – PL, ENG

Format – A4

Objętość – 236 s.

Ilustracje kolorowe

Oprawa twarda 

ISBN – 978-83-62140-22-0Cena: 69 zł

Publikacja jest próbą całościowego ujęcia dzieła Krzysztofa Mańczyńskiego. Koncentruje się wokół ukazania wszystkich najważniejszych etapów rozwoju twórczości tego artysty – od rysunków tuszem powstałych podczas studiów w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 60. aż do obrazów olejnych z ostatnich lat. W książce można znaleźć teksty krytyczne Mieczysława Szewczuka oraz Romualda K. Bochyńskiego. Część albumowa została podzielona na dwie części: malarstwo sztalugowe oraz prace na papierze. Uzupełnia ją katalog prac artysty zawierający niemal 300 niewielkich reprodukcji („wglądówek”).

Jan Berdyszak. Pomiędzy przemiany

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia", Radom 2018
Pod redakcją: Tamary Woźniak-Książek i Mirosława Pawłowskiego
Wersja językowa - PL, ENG
Format - 25x20 cm
Objętość - 475, [5] s.
Ilustracje kolorowe
Oprawa miękka
ISBN 978-83-62140-02-2

Cena: 90 zł.

Wystawie twórczości Jana Berdyszaka „Międzywartości” towarzyszy publikacja, która jest monografią artysty obejmującą całość jego dokonań w obszarze sztuki i jej teorii oraz ich dokumentację wraz z biografią. Tytuł monografii „Pomiędzy przemiany” odnosi się do filozoficznych rozważań artysty na temat granicy formy i sensu dzieła. „Przemiana” jest istotą zmian, to przekonanie twórcy jest podstawą dla zrozumienia działa i metodą jego opisu w publikacji.

Wiesław Jelonek 43/69

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom 2018
Redaktor – Wiesław Jelonek
Wersja językowa – PL
Format – A4

Objętość – 150 s.

Ilustracje kolorowe

Oprawa twarda i miękka


Cena: 68 zł.

Katalog wystawy monograficznej Wiesława Jelonka na pięćdziesięciolecie twórczości. Zawiera wspomnienia Aleksandra Józefa Olszewskiego i Agnieszki Jelonek-Lisowskiej oraz tekst krytyczny i dokumentację twórczości Tamary Woźniak-Książek. Publikacje ilustrują zdjęcia prac od pierwszych rzeźb do ostatnich realizacji w 2015 roku w podziale na grupy: papiery, medale i plakiety, figury.

Julia Kurek "Lucha Libre"

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom 2018
Wersja językowa – PL, ENG
Format – 220 x 220 mm
Objętość – 260 s
Ilustracje kolorowe

Oprawa miękka


Cena: 67 zł.


Katalog wystawy monograficznej poświęcony pracom powstałym w czasie pobytu rezydencjonalnego artystki w Meksyku. Zawiera fotografie z wydarzeń ulicznych, instalacje dokumentujące osoby zaginione, ludzi bezdomnych, protesty, piniaty. Ponadto przedstawione są w nim miejsca związane z kultem Santa Muerte i dokumentacja ulicznych performansów w Mexico City oraz kobiety w maskach lucha libre. Katalog zawiera teksty krytyczne Agnieszki Kulazińskiej, Zuzanny Sokołowskiej i Federico Israel'a Alcaraz'a Velasco.

 

Od Malewicza do Strzemińskiego

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom 2017

Kurator wystawy – Janusz Zagrodzki

Redaktor naukowy – Janusz Zagrodzki

Redaktor – Romuald K. Bochyński

Wersja językowa – PL, ENG

Format – A4

Objętość – 188 s.

Ilustracje kolorowe

Oprawa twarda i miękka

ISBN – 978-83-62140-93-0

Oprawa twarda - nakład wyczerpany
Oprawa miękka - cena: 35 zł

Katalog wystawy, składającej się z trzech części. Pierwsza ukazuje wybór dzieł, głównie z okresu międzywojnia, artystów reprezentujących historyczną awangardę, (m.in. Malewicz, Strzemiński, Kobro), druga część zawiera dzieła twórców inspirowane awangardowym ethosem, powstałe w okresie tzw. Odwilży (po 1956) i później (m.in. Stażewski, Gierowski, Sosnowski, Bogusz, Dłubak, Broll, Urbanowicz), natomiast ostatnia prezentuje prace artystów współczesnych, które komentują fenomen awangardy i jej znaczenie dla kultury. Większość dzieł na wystawie, wcześniej rzadko pokazywanych publicznie, pochodzi z kolekcji prywatnych.

Jacek Jagielski

Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 2017
Pod redakcją: Anny Podsiadły i Jacka Jagielskiego
Wersja językowa - PL, EN
Format - 30 cm
Objętość - 227, [1] s.
Fotografie
Oprawa twarda
ISBN 978-83-64653-12-4
Nakład wyczerpany.

Eulalia Domanowska, Zbigniew Belowski, Andrzej Kostołowski są autorami tekstów wprowadzających do twórczości Jacka Jagielskiego. Zwracają oni uwagę, iż zainteresowania artysty koncentrują się na tematach egzystencjalnych i filozoficznych, a tworzone rzeźby, obiekty przestrzenne i instalacje, dostosowują się do otaczającej przestrzeni i sytuują się między abstrakcją i realnością.

The visible and the perceptible.
Jenny Brockmann

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom 2017
Teksty - Zbigniew Belowski, Maria Franecka, Nova Benway, Marcin Berdyszak
Wersja językowa - PL, EN
Format - 23,5 cm
Objętość - 122, [2] s.
Oprawa miękka
ISBN 978-83-62-140-81-7
Cena: 30 zł

Dwujęzyczny katalog Jenny Brockmann zawiera teksty krytyczne Zbigniewa Belowskiego, Marii Franeckiej i Marcina Berdyszaka, odnoszące się do twórczości artystki, w której połączenie elementów sztuki i techniki wskazuje na humanistyczne cechy technicznych rozwiązań autorki. Katalog jest bogato ilustrowany reprodukcjami prac.