Jan Andrzej Jasiński „69”

Jan Andrzej Jasiński „69”

Wernisaż: 14 stycznia 2022, godz. 18.00

Wystawa czynna do 6 lutego 2022

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu zaprasza na wystawę Jana Andrzeja Jasińskiego „69”, której artysta nadał kod 40-20-204-69-69. Pokaz stanowi podsumowanie realizowanego od 2000 r. projektu „Proste znaki”.
Jan Andrzej Jasiński od początku lat 90. realizował prace o dużym zróżnicowaniu formalnym i technicznym, objęte wspólnym hasłem: „Ćwiczenia wyzwalające dla mieszkańców miasta Radomia”. Chodziło o formy i treści, jakich to miasto nie znało: happeningi, performansy, nowa fotografia. Pośród wielu pomysłów, pojawił się taki, który nawiązywał do pewnych schematów konstrukcyjnych obecnych w naszym otoczeniu. W budowie wielu form wokół można bowiem rozpoznać najprostsze figury geometryczne: koło, trójkąt, prostokąt. Dotyczy to zwłaszcza wytworów rąk ludzkich, choć i natura dostarcza nam szeregu podobnych skojarzeń, np. kręgi na wodzie czy kształt góry Fudżi, ale w prostokąty jest uboga. Człowiek za to wytwarza ich nadmiar – wystarczy się rozejrzeć! Owocem tych przemyśleń był zapoczątkowany w 2000 r. projekt „Proste znaki”. Artysta przyjął, że będzie to plan na 20 lat. Jego pierwsza część (w wyborze) znalazła się na jego wystawie „3 dekady w Radomiu” w galerii przy ul. Traugutta (obecnie Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria „Łaźnia”) w 2010 r. i przedstawiała operacje na płaszczyźnie. Drugą odsłonę „Siódma pięciolatka”, która miała miejsce w 2015 r. w Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”, wypełniło 58 prac malarskich, które ukazywały sytuacje w iluzji przestrzennej. Płaskie figury zostały zastąpione czworościanami, sześcianami i kulami. Obecny pokaz zamyka ten dwudziestoletni projekt, który – w najprostszym ujęciu – był zestawieniami trzech figur prostych z trzema kolorami zasadniczymi i trzema pochodnymi w stałym układzie, na prawach kontrastu. Można by rzec – szablon! Ale o to właśnie chodziło. Ideą bowiem główną było stworzenie bogatej różnorodności interpretacji mentalnych i formalnych: od suchej surowości do barokowej dekoracyjności. Każda z prac podejmowała ten sam temat, i każda… była inna. Nie bez znaczenia był dla artysty aspekt dydaktyczny, który zawiera się w stworzonym przez niego na użytek odbiorców, w tym uczniów, stwierdzeniu: „Na temat nogi od stołu można namalować 10 obrazów, każdy zupełnie inny i każdy bardzo dobry”. To prezentacja tezy, że można szukać satysfakcji twórczej także w działaniach na bardzo skromnym obszarze formalnym, który i tak pozostaje otwarty i nieskończony. Wystarczy czuć i myśleć… Kod liczbowy wystawy oznacza: 40 – tyle lat przy sztaludze, 20 – czas trwania projektu „Proste znaki”, 204 – liczba prac zrealizowanych w ramach projektu w latach 2000–2015, 69 – liczba prac na wystawie, 69 – wiek artysty.

Jan Andrzej Jasiński – ur. 1952 w Radomiu. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom w pracowni malarstwa profesora Mieczysława Wiśniewskiego w 1979 r. Twórczość w zakresie malarstwa, rysunku, ilustracji, scenografii, grafiki reklamowej, instalacji i performansu. Uczestnik 18 wystaw indywidualnych i 130 wystaw zbiorowych. Prowadzi działalność animatorską na terenie miasta Radomia (koncepcja i prowadzenie autorskiej „Galerii 3 Dni” w KR „Mewa” w Radomiu – 1987–1989; w latach 1991–1995 zrealizowanie projektu dla młodzieży uzdolnionej plastycznie w ramach Stypendium Artystycznego Wojewody Radomskiego im. Edwarda Kiełtyki; koncepcja i prowadzenie autorskiej „Galerii Zdarzeń” w latach 1991–1995; zrealizowanie wspólnie z Januszem Popławskim koncepcji Ogólnopolskiego Triennale Autoportretu, którego 5 edycji odbyło się w latach 1994, 1997, 2000, 2003 i 2006; koncepcja i realizacja Ogólnopolskiego Biennale Plastyczno-Fotograficznego Dzieci i Młodzieży „Przyroda” w latach 2001–2020; organizacja i prowadzenie 32 dwutygodniowych plenerów plastycznych dla uzdolnionej młodzieży; komisaż 9 wystaw Radomskiego Okręgu ZPAP; koncepcja i prowadzenie „Szkolnych Witryn Plastycznych” w SDH „Sezam” w latach 1983–1989; realizacja ponad 100 wystaw sztuki profesjonalnej i amatorskiej, w tym młodzieżowej i dziecięcej, o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim, regionalnym i miejskim; realizacja projektu artystycznego „Ćwiczenia wyzwalające dla mieszkańców miasta Radomia” w latach 1990–1999; realizacja projektu artystycznego „Proste znaki w latach 2000–2020). Nauczyciel dyplomowany (2001) i instruktor w zakresie plastyki (kategoria „S” – Ministerstwo Kultury i Sztuki). Nagrody i wyróżnienia: Medal Komisji Edukacji Narodowej; Nagroda Ministra Edukacji Narodowej II stopnia (1995); Dyplom Honorowy Ministra Kultury za upowszechnianie sztuki (1986); Złota Odznaka Związku Polskich Artystów Plastyków; stypendium twórcze Ministra Kultury i Sztuki (1991); stypendium twórczy Wojewody Radomskiego (1993); Nagroda im. Jana Kochanowskiego; nagroda indywidualna III stopnia za upowszechnianie kultury (1987); Nagrody Kuratora Oświaty (1985, 1993); Nagrody Prezydenta Miasta Radomia (1987, 2010, 2015). Funkcje w Okręgu Radomskim Związku Polskich Artystów Plastyków: wiceprezes (3 kadencje: 1993–2001); skarbnik (2007–2008), wiceprezes sądu koleżeńskiego (od 2009). Miejsca zatrudnienia: Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu (1980–2020) – nauczyciel w autorskiej Młodzieżowej Pracowni Plastycznej; Wyższa Szkoła Inżynierska/Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego (1993–2006)  wykładowca rysunku, malarstwa, kształtowania otoczenia, działań i struktur wizualnych, perspektywy w rysunku; Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu (2004–2018) – nauczyciel rysunku, malarstwa, podstaw projektowania i kompozycji.
www.jandrzejasinski.pl

ZOBACZ FOTORELACJĘ Z WERNISAŻU...