Wyniki I etapu Ogólnopolskiego
Biennale Sztuki 47. Salon Zimowy

Po pierwszym etapie obrad jury w składzie:
prof. dr hab. Urszula Ślusarczyk - przewodnicząca jury,
dr hab. Agata Zbylut,
prof. dr hab. Zbigniew Dudek,
prof. dr hab. Andrzej Markiewicz,
mgr Mariusz Jończy,
mgr Kinga Adamiec - sekretarz jury

zakwalifikowało do drugiego etapu konkursu 47. Salon Zimowy następujące osoby:

ADAM GILLERT
ADAM MOLENDA
ADAM ROMANIUK
ADAM STĘPIEŃ
ADRIANNA GAJDZISZEWSKA
AGATA PERZYŃSKA
AGATA ŻYCHLIŃSKA
AGNIESZKA BANASIAK
AGNIESZKA GNASS
AGNIESZKA JANKOWSKA
AGNIESZKA LECH-BIŃCZYCKA
AGNIESZKA MITURA-BAGIŃSKA
ALEKSANDER OLSZEWSKI
ALEKSANDRA KOLOBIUS
ALEKSANDRA KOŁWZAN-GARCZYŃSKA
ALEKSANDRA KWIECIEŃ
ALEKSANDRA NOWICKA
ALEKSANDRA ULKOWSKA
ANDRZEJ RUŁKA
ANETA SZOLTIS-MENCINA
ANNA CISZEK
BARBARA GĘBCZAK
BARBARA PORCZYŃSKA
BEATA CEDRZYŃSKA
BEATA MAZUR
BLANKA DUDEK-WASZUTA
BOŻENA KLIMEK-KURKOWSKA
BŁAŻEJ KMONK
DAMIAN KUCABA
DANIEL KRYSTA
DARIUSZ MLĄCKI
DAWID KRÓLICKI
DOMINIKA GŁOWALA
DOMINIKA STRĘCIWILK
DOROTA BUJAK
DOROTA HERBIK
EDYTA JAWORSKA-KOWALSKA
ELWIRA WASAK
EMILIA DRAGOSZ
EMILIA PITUCHA
EWA PIETRZAK
EWA ŻUCHNIK
GRZEGORZ LEON PIOTROWSKI
HANNA ROZPARA
HANNA WOJDAŁA-MARKOWSKA
IZABELA KABZA
JAGODA ZYCH
JAKUB PODLODOWSKI
JAN TROJAN
JOANNA JANOWSKA-AUGUSTYN
JOANNA MANKIEWICZ
JOANNA MLĄCKA
JOANNA PONGOWSKA
JOANNA STEFAŃSKA
JULIA RUT
JULITA WIENCH
JUSTYNA GRODECKA
KAMIL WINNICKI
KAMILA JAJKOWSKA
KARINA CZERNEK
KAROLINA FUTYMA
KATARZYNA BANKIEWICZ
KATARZYNA DZIKOWSKA
KATARZYNA FEIGLEWICZ-PESZAT
KATARZYNA GLIWA
KATARZYNA TERESZKIEWICZ
KATARZYNA ZIOŁOWICZ
KATARZYNA ŻUGAJ
KATERYNA KOLISNYK
KINGA SU
KLAUDYNA HADY
KRZYSZTOF MUSIAŁ
KRZYSZTOF RUMIN
LECH MAZUREK
LECH POLCYN
LIDIA GŁAZIK
ŁUKASZ ZBROJA
MAGDALENA CHOMIAK
MAGDALENA GRYSKA
MAGDALENA KALENIN
MAGDALENA LEŚNIAK
MAGDALENA PIWKO-CHUDZIK
MAGDALENA SITKIEWICZ
MAJA BARANOWSKA
MAJA KRYSIAK
MAJA STANKIEWICZ
MARCIN NOGA
MAREK HERBIK
MARIA JAGŁOWSKA
MARIA KIESNER
MARIA PIĄTEK
MARLENA SZEWCZYK
MARTA CZARNECKA-TOKARZ
MARTA HOŁDERA
MARTA KONIARSKA
MARTA ORZECHOWSKA-OCHNIA
MARTA WIATR
MARTA ŚLIWIAK
MARTYNA KOZŁOWSKA
MARTYNA RZEPECKA
MARZENA JAGIEŁŁO
MARZENA MIREWICZ-CZUMACZENKO
MAŁGORZATA STACHURSKA
MONIKA STOLARSKA
NATALIA BORKOWSKA
NATALIA MARIA ROMANIUK
PAULINA PIOR
PAULINA REGA
PAULINA ŻUK
PIOTR BIES
PIOTR KOLANKO
PIOTR PANDYRA
PIOTR WORONIEC
RAFAŁ STRENT
STEFAN PARUCH
STANISŁAW CHOLEWA
SYLWIA RAMS
TOMEK MISTAK
VIOLETTA KULIKOWSKA
WALDEMAR RUDYK
WERONIKA TADAJ-KRÓLIKIEWICZ
ZUZANNA GROCHOWSKA

Konkurs ma charakter dwuetapowy. Organizator powołuje Jury, które w I etapie na podstawie fotografii zapisanych cyfrowo wybiera prace spośród wszystkich prawidłowo dokonanych zgłoszeń. W II etapie konkursu na podstawie nadesłanych oryginałów kwalifikowane są prace na wystawę pokonkursową. W czasie drugiego posiedzenia Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia. Jury ma prawo do zweryfikowania decyzji podjętych podczas pierwszych obrad i odrzucenia prac niespełniających oczekiwań komisji. Decyzje Jury są ostateczne.

Prace zakwalifikowane do wystawy powinny być przygotowane do ekspozycji.

Zakwalifikowane prace na 47 Salon Zimowy należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście w terminie od 13.11 2022 r. do 27.11 2022 r. Liczy się data stempla pocztowego, na adres: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, 26–600 Radom, ul. Mikołaja Kopernika 1.