Prezentacja nowo zakupionych
dzieł sztuki współczesnej w 2022 roku

Zbiory Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu w 2022 roku dzięki wsparciu finansowemu z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Narodowe Kolekcje Sztuki Współczesnej” wzbogaciły się o 15 dzieł 10 współczesnych polskich artystów: Ryszarda Waśki, Andrzeja Dłużniewskiego, Zdzisława Sosnowskiego, Mirosława Filonika, Janusza Bałdygi, Moniki Drożyńskiej, Pawła Bownika, Karola Radziszewskiego, Izabeli Chamczyk i Martyny Czech.

Dzieła zostały zakupione za łączną sumę 220 000 zł, z czego dotacja z Ministerstwa wyniosła 150 000 zł, natomiast wkład własny został zapewniony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Prezentacja zakupów rozpocznie się 21 grudnia 2022 r. konferencją prasową o godz. 10.00. Dzieła będzie można oglądać do końca roku.

Zakupione w 2022 roku dzieła doskonale wpisują się w strategię rozbudowy kolekcji Elektrowni, niektóre z nich są szczególnie ważne dla sztuki i kultury polskiej. Reprezentują także różne dyscypliny, praktyki i postawy artystyczne. Wszystkie też budują nowe relacje i konteksty z pracami znajdującymi się już w kolekcji. Zakup tych prac wprowadza nowe wątki i jakości do kolekcji, zwiększając tym samym jej atrakcyjność. Głównym celem obecnych zakupów jest też ukazanie pewnej ciągłości i atrakcyjności postawy artystycznej, wyrosłej z ducha awangardy, która, co oczywiste, przejawia się w innych językach w twórczości już trzech pokoleń.

Zakup proponowanych prac realizuje ważne cele strategiczne;
1. rozbudowę reprezentacji neoawangardy, poszerzanie spektrum jej problematyki
2. rozbudowę działu fotografii i nowych mediów
3. rozbudowę reprezentacji polskiej sztuki lat 90., a także pokazanie twórczości artystów debiutujących po 2000 roku.

Pierwszy i drugi z tych celów są jednocześnie realizowane poprzez zakupy zwartego czasowo zespołu fotografii – reprezentujących bardzo wysoki poziom artystyczny - często emblematycznych dla polskiego (trans)medializmu lat 70., ukazujących szerokie spektrum postaw krytyczno-analitycznych czy też analityczno-konceptualnych wobec mediów fotografii i raczkującego  wtedy video. W tym zestawie mieszczą się ikoniczne dla polskiej sztuki tego okresu prace Ryszarda Waśki czy Andrzeja Dłużniewskiego Zostały też zarysowane inne postawy, uzewnętrzniane innym językiem – postawy krytyczne wobec kultury masowej (Zdzisław Sosnowski). Podkreślenia wymaga fakt, ze wspomniane prace są zarówno reprezentatywne dla twórczości ich autorów dekady lat 70., ale także dla obrazu polskiej fotografii progresywnej tego okresu.

W grupie fotografii znajdują się też prace młodszych artystów, urodzonych po 1980 roku – Karola Radziszewskiego i Pawła Bownika. Pierwszy z nich porusza problem obecności twórców polskiej neoawangardy na światowym rynku sztuki współczesnej, krytycznie odnosząc się mechanizmów nim rządzących, które wg artysty są dla twórców tworzących w latach 70. w państwach Europy Środkowo-Wschodniej wykluczające. Z kolei Bownik porusza kwestie ekologiczne, zwracając uwagę na konieczność ochrony przyrody i coraz większą ilość gatunków wymierających, które  następne pokolenia będą mogły oglądać tylko dzięki dokumentacji.

Po raz pierwszy od wielu lat zakupiono też filmy – tym razem dwa filmy autorstwa Izabeli Chamczyk,  pierwszy z nich porusza problem relacji między twórcą a światem instytucji upowszechniania kultury, drugi natomiast jest zapisem performensu autorki w irańskiej galerii.

Oprócz fotografii zakupiono też 2 kompozycje rzeźbiarskie, pierwsza z nich to praca Mirosława Filonika, będąca autorską rekonstrukcją w skali 1:10 niezachowanego oryginału z lat. 80., charakterystycznego dla dominującego wtedy nurtu nowej ekspresji.  Kompozycja Bałdygi pochodzi z lat 80. i wykorzystuje potencjał znaczeniowy popularnych znaków i figur, w tym przypadku jest to praca na schemacie krzyża greckiego.

Do kolekcji trafiły też makatki Moniki Drożyńskiej, w których artystka porusza doświadczenie lockdownu z czasu pandemii, a także zajmuje się problem percepcji poezji wieszczów we współczesnym społeczeństwie. Do działu malarstwa nabyto dwa obrazy Martyny Czech, najmłodszej w gronie zakupionych, która w ekspresyjny sposób przenosi na płótno świat swoich emocji.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – Program Narodowe Kolekcje Sztuki Współczesnej oraz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

     

 
1. Ryszard Waśko, From 0° – 180° no. 3 , 1971/1972
2. Ryszard Waśko, From 0° to 180°, 1972
3. Andrzej Dłużniewski, Extérieurement,1973
4. Zdzisław Sosnowski, Goalkeeper, 1975
 
5. Mirosław Filonik, Honolulu Baboon, 1986/2012
6. Janusz Bałdyga, Krzyż, 1996
7. Monika Drożyńska, Kto to był Mickiewicz, 2018
8. Monika Drożyńska, Bez korony (1), 2020
 
9. Monika Drożyńska, Bez korony (2), 2020
10. Paweł Bownik, Circle 1, 2018
11. Karol Radziszewski, Karol & Natalia LL, 2011
12. Izabela Chamczyk, ART ATAK, 2010
 
13. Izabela Chamczyk, Torn, 2015
14. Martyna Czech, Pustelnica, 2018
15. Martyna Czech, Imienna, 2016