Inwestycje zrealizowane w 2023 roku z dotacji celowych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Elektrownia beneficjentem programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2024”
Zakup obrazu Agaty Kus do kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu

Umowa: W/UMWM-UU/UM/NW/5144/2023 z 3.07.2023 r. na kwotę 100 000 zł. W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono obraz: Agata Kus, Memento Mori, 2022, olej i akryl na płótnie, 180 × 150 cm. Pracę zakupiono bezpośrednio od artystki. Zakupiona w ramach pozyskanych środków praca weszła w skład kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu i wpisuje się w strategię jej rozbudowy.

Zakup obrazu Dawida Czycza do kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu

Umowa: W/UMWM-UU/UM/NW/5143/2023 z 3.07.2023 r. na kwotę 30 000 zł. W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono obraz: Dawid Czycz, Red Right Hand, 2021, olej na płótnie, 140 x 180 cm; MCSWE/M/414. Pracę zakupiono bezpośrednio od artysty. Zakupiona w ramach pozyskanych środków praca weszła w skład kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu i wpisuje się w strategię jej rozbudowy.

Rozbudowa kolekcji radomskiej

Umowa: W/UMWM-UU/UM/NW/6733/2023 z 6.09.2023 r. aneks 1/2023 z 3.11.2023 r. Kwota inwestycji 92 800 zł. Koszty całego zadania: 162 800, z czego 70 000 wyniosło dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej”. W ramach pozyskanych środków zakupiono 5 dzieł współczesnych artystów: Zygmunta Rytki, Teresy Tyszkiewicz, Karola Radziszewskiego, Anety Grzeszykowskiej i Sebastiana Kroka. Pozyskane prace wpisują się w strategię rozbudowy kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu i są ważne dla sztuki i kultury polskiej. Reprezentują także różne dyscypliny, praktyki i postawy artystyczne. Wszystkie też budują nowe relacje i konteksty z pracami znajdującymi się już w kolekcji.

Zakupione prace:

• Zygmunt Rytka (1947-2018), Retransmisja, 1979-1983, fot. cz.-b., z filmu pod tym samym tytułem (16 mm, 30 minut),
4 odbitki, trzy 13 x 18 cm, jedna 18 x 13 cm, każda na odwrociu sygnowana, datowana, tytułowana, vintage

• Teresa Tyszkiewicz (1953-2020), Ziarno, 1980, fot. cz.-b., 10 odbitek (komplet) żelatynowo-srebrowych,  9 x 14 cm każda, vintage
• Karol Radziszewski (ur. 1980), Dyptyk czerwony Ryszard Cieślak, 2014, akryl i sitodruk na płótnie, 200 x 400 cm
• Aneta Grzeszykowska (ur. 1974) Negative Make-Up (Orange), 2016, fot. kolor., tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, [2x] 100 x 70 cm, ed. 1/3+1AP
• Sebastian Krok (ur. 1985), All inclusive, 2018, prześcieradła szpitalne bawełniane, akryl, alkid, 72 x 132 cm

Zygmunt Rytka (1947-2018), Retransmisja
Teresa Tyszkiewicz (1953-2020), Ziarno
Karol Radziszewski (ur. 1980), Dyptyk czerwony
Aneta Grzeszykowska (ur. 1974) Negative Make-Up
Sebastian Krok (ur. 1985), All inclusive
Budowa systemu awaryjnego zasilania kina w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu

Umowa: W/UMWM-UU/UM/NW/5322/2023 z 6.07.2023 r. na kwotę 23 862 zł. Zadanie obejmuje dostawę i montaż systemu awaryjnego zasilania kina znajdującego się w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu. System składa się z szafy RACK 48U wraz z akcesoriami (1 szt.), panelu zasilającego (sterujący sekcjami) (1 szt.), modułu zasilania sekcji pierwszej (1 szt.), modułu zasilania sekcji pomocniczej (1 szt.) oraz modułu zasilania sekcji dodatkowej (1 szt.) stanowiące jeden kompatybilny system działający wspólnie wspólnie spełniający funkcje gospodarcze i użytkowe.

Zmiana aranżacji strefy wejściowej Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu

Umowa: W/UMWM-UU/UM/NW/5245/2023 z 5.07.2023 r. na kwotę 786 201,40 zł
Inwestycja obejmuje następujące zadania:
• Opracowanie projektu aranżacji foyer aranżacji strefy wejściowej a uwzględnieniem opisu urządzeń multimedialnych i kosztorysem.
• Zmiana aranżacji foyer budynku MCSW „Elektrownia” w Radomiu: w miejscu dawnej kawiarni znajdującej się w foyer budynku zaplanowano sklepik (księgarnię) oraz punkt recepcyjno-kasowy. Po przeniesieniu punktu recepcyjno-kasowego w miejsce dotychczasowej kawiarni, a co za tym idzie po likwidacji dotychczasowej lady kasowej, przestrzeń foyer została powiększona.
• Zakup i montaż ekranu LED we foyer na ścianie naprzeciw wejścia.
• Zakup i montaż 3 ekranów diodowych przed wejściem do budynku, na kolumnie w kształcie trójkąta zostaną zamontowane wysokiej jakości ekrany diodowe,
• Zakup i montaż 2 szt. totemów multimedialnych: wydatek obejmuje zakup totemów z monitorem poziomym 42”, wraz z wykonaniem dedykowanej aplikacji do wyświetlania prezentacji/treści, z możliwością zdalnej zmiany wyświetlanej treści w celu uzupełnienia aranżacji strefy wejściowej .

Budowa zadaszenia nad patio Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu

Umowa: W/UMWM-UU/UM/NW/2010/2022 Z 23.05.2022 r. na kwotę 100 000 zł. Celem zadania jest wykonanie zadaszenia nad patio, znajdującego się na tyłach Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, gdzie odbywają wydarzenia kulturalne. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Do chwili obecnej została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy zadaszenia. Instytucja jest w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na budowę.

Zakupy do kolekcji w 2020 roku

W 2020 roku do kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia –  dzięki dofinansowaniu (już ósmy rok z rzędu) z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Narodowe Kolekcje Sztuki Współczesnej – zakupiono 22 dzieła sztuki z dyscyplin: malarstwo (3) rysunek (2), fotografia (18) i obiekt (1) na łączną sumę 247 604 zł, z czego dofinansowanie z Ministerstwa wyniosło 135 000 zł, natomiast wkład własny, zapewniony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – 112 604 zł.

Tegoroczne zakupy dzieł, z których wiele to prace szczególnie ważne dla sztuki i kultury polskiej, doskonale realizują strategię rozbudowy zbiorów instytucji, opracowaną przez Romualda K. Bochyńskiego. Reprezentują różne dyscypliny, praktyki i postawy artystyczne oraz budują nowe relacje i konteksty z pracami znajdującymi się już w zbiorach. Zakup tych prac wprowadza także nowe wątki i jakości do kolekcji, zwiększając tym samym jej atrakcyjność. Głównym celem obecnych zakupów jest ukazanie ciągłości i żywotności postawy artystycznej, wyrosłej z ducha awangardy, która, co oczywiste, przejawia się w innych językach w twórczości już trzech pokoleń.

Zakup prac realizuje ważne cele strategiczne:
1. rozbudowę reprezentacji neoawangardy, poszerzanie spektrum jej problematyki;
2. poszerzenie zespołu fotografii i nowych mediów;
3. wzmocnienie reprezentacji polskiej sztuki lat 90., a także pokazanie twórczości artystów debiutujących po 2000 roku.

Pierwszy i drugi z tych celów są jednocześnie realizowane poprzez zakupy zwartego czasowo zespołu fotografii – reprezentujących bardzo wysoki poziom artystyczny – często emblematycznych dla polskiego (trans)medializmu lat 70., ukazujących szerokie spektrum postaw krytyczno-analitycznych czy też analityczno-konceptualnych wobec mediów fotografii i raczkującego  wtedy video. W tym zestawie mieszczą się ikoniczne dla polskiej sztuki tego okresu prace Józefa Robakowskiego czy Andrzeja Lachowicza. Zostały też zarysowane inne postawy, uzewnętrzniane innym językiem – postawy krytyczne (rysunek i obiekt Elżbiety i Emila Cieślarów, lightbox Wincentego Dunikowskiego-Duniko), a także wątki feministyczne (Teresa Tyszkiewicz). Wspomniane prace są zarówno reprezentatywne dla twórczości ich autorów dekady lat 70., ale także dla obrazu polskiej sztuki progresywnej tego okresu.

W grupie fotografii znajdują się też prace, które w pewien sposób wyrastają z ducha anarchii i rewolty awangardy i krytycznego nurtu neoawangardy. Z pewnością w nurcie kontrkultury mieści się praca Adama Rzepeckiego, członka grupy Łódź Kaliska. Z kolei zakup dwóch prac Zbigniewa Libery z cyklu Co robi łączniczka? (istotnego w twórczości autora, jednego z najbardziej znanych i ważnych artystów polskich aktywnych po 1980 roku) jest realizacją rekonstrukcji tzw. nurtu sztuki krytycznej w kolekcji Elektrowni, a także poszerzeniem reprezentacji fotografii. Pozyskane prace dobrze korespondują z istniejącymi już w kolekcji pracami innych przedstawicieli tego nurtu, np. Anny Baumgart czy  Katarzyny Górnej, uczytelniając jednocześnie zróżnicowanie postaw i strategii artystycznych we wspomnianym nurcie.

Ostatnią fotografią w tej grupie jest praca Oskara Dawickiego, znakomicie ilustrująca postawę autora wobec świata i sztuki: anarchizującą, wyrażającą się często w stosowaniu przewrotnych gestów, ironii, ale też nie pozbawioną humoru.

Oprócz fotografii zakupiono też prace reprezentujące tradycyjne dyscypliny – malarstwo i rysunek. Z trzech pozyskanych obrazów Jadwigi Sawickiej dwa pierwsze pochodzą z II połowy lat 90. W tamtym okresie artystka malowała przedstawienia ubrań, które opatrywała komentarzami. Potem zaczęła w swoim malarstwie rozdzielać te dwa przedstawienia – powstawały cykle obrazów „ubraniowe” i „tekstowe”, oba emblematyczne dla tej fazy twórczości Sawickiej. Dzięki zakupom oba te cykle są reprezentowane w kolekcji.

Ostatnią pozycją na liście zakupowej jest wielkoformatowy rysunek przedstawiciela najmłodszego pokolenia autorów Mariusza Tarkawiana. Autor jest zapewne najlepiej znanym rysownikiem swojego pokolenia w Polsce, którego prace znajdują się już w prestiżowych muzeach. Zakupiony rysunek jest reprezentatywny dla obecnej fazy twórczości autora.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – Program Narodowe Kolekcje Sztuki Współczesnej oraz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

     
 
1. Andrzej Lachowicz, The Shadow [pomost], 1971
2. Andrzej Lachowicz, The Shadow [łąka], 1971
3. Natalia LL (1937)
4. Natalia LL, [łąka], 1971
 
5. Natalia LL, [plaża], 1971
6. Natalia LL, [łąka], 1971
7. Natalia LL, [łąka I], 1971
8. Natalia LL, [łąka II], 1971
 
9. Józef Robakowski, Second Set „Mine”, 1975
10. Elżbieta i Emil Cieślarowie, Karuzela postaw. Obiekt III – mały Luwr, 1993
11. Elżbieta i Emil Cieślarowie, Karuzela postaw, 1975
12. Wincenty Dunikowski-Duniko, Hammering Artist, z cyklu Moment Art, 1976/2001
 
13. Teresa Tyszkiewicz, z serii Kamień, 1984
14. Teresa Tyszkiewicz, Plastique, 1985
15. Adam Rzepecki, Podwyższanie Rysów, 1988
16. Jadwiga Sawicka, Chaos i bezruch, 1995
 
17. Jadwiga Sawicka, Bluzka damska, 1997
18. Jadwiga Sawicka, But czarno-biały, 2007
19. Oskar Dawicki, Cannabis, 2004

 

 

Prezentacja zakupów
do kolekcji Elektrowni w 2019

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" zaprasza na prezentację dzieł zakupionych do kolekcji w 2019 roku. Pokaz rozpocznie się 20 grudnia o godzinie 12.00 konferencją prasową i potrwa do 5 stycznia 2020 roku.
Również 20 grudnia, o godz.18.00 zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie po wystawie tegorocznych zakupów, a także na dyskusję o dziale fotografii w zbiorach Elektrowni. Spotkanie poprowadzi historyk sztuki, Romuald Krzysztof Bochyński. Wstęp wolny.

Lista zakupionych dzieł:

1. Zbigniew Gostomski, Rysunek linii łamanej zmierzającej do nieskończoności, 2008, węgiel na papierze naklejonym na piankę, sygnowane na rewersie części nr 2; 5 części, każda ca. 24 cm x ca. 100, całość ca 24 x ca 500 cm [dokładne wymiary części : 1. - 24,2 x 99,8 cm, 2. - 24,6 x 99,8 cm, 3. - 24 x 99,8 cm, 4. - 24 X 99,6 cm, 5. - 24,2 x 99,8 cm];

2. Józef Robakowski (1939), Z cyklu Rejestracje „obiektywne”, 1973,[klucze] odbitka żelatynowo-srebrowa, papier, 24 x 30 cm; oprawa: drewniana rama, passe-partout, szkło, wym. 35,5 x 42 cm; sygn., dat., tytuł i dopisek „oryginał” na odwrocie, vintage print;

3. Józef Robakowski (1939), Z cyklu Rejestracje „obiektywne”, 1973, [zegarek] odbitka żelatynowo-srebrowa, papier, 24 x 30 cm; oprawa: drewniana rama, passe-partout, szkło, wym. 35,5 x 42 cm; sygn., dat., tytuł i dopisek „oryginał” na odwrocie, vintage print;

4. Józef Robakowski, Trzy kąty, z serii Relacje, 1975/2000, fotografia, papier 60 x 30,3 cm, sygn., dat., tytuł, edycja i pieczątka „Galeria Wymiany” na odwrocie, edycja: 3/6;

5. Józef Robakowski, 1 m, z serii Relacje, 1975/2000, fotografia, papier, 30,3 x 62,5 cm, sygn., dat., tytuł, edycja i pieczątka „Galeria Wymiany” na odwrocie, edycja: 2/6;

6. Józef Robakowski, 1 m, z serii Relacje, 1975/2000 fotografia, papier, 30,3 x 60 cm, sygn., dat., tytuł. edycja i pieczątka „Galeria Wymiany” na odwrocie, edycja: 2/6;

7. Andrzej Różycki, Warsztat. Teorio-praktyka, 1976, sześć odbitek żelatynowo - srebrowych, papier, wym. 17,7 x 12 cm każda, czarny karton o wym. 69,7 x 49,5 cm , oprawa: drewniana rama, szkło;

8. Andrzej Różycki, Z cyklu Fotografia warunkowa, 1973, odbitka bromowo-srebrowa na papierze barytowym naklejona na czarny karton o wym. 42 x 29,7 cm, podklejony na brązowym kartonie o wym. 49,4 x 34,8 cm, oprawa: drewniana rama, szkło;

9. Ryszard Waśko, Corner No 1, 1976, video-fotografia, 40 x 30 cm sygnowana,odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage;

10. Andrzej Paruzel, Trójkąt, 1977, video-fotografia, 23,5 x 21,7 cm, odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage, sygnowana, edycja 8/10;

11. Andrzej Paruzel, Prostokąt, 1977, video-fotografia, 23,5 x 21,7 cm, odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage, sygnowana, edycja 8/10;

12. Katarzyna Górna, Fuck me, Fuck you, Peace, 1999, fotografia cyfrowa, wydruk pigmentowy na papierze archiwalnym, tryptyk, każda praca 120 x 82 cm, sygnowana na odwrociu ołówkiem, dołączony certyfikat autorski, edycja 5/10 + AP, bez oprawy;

13. Leszek Lewandowski, Iluzja przestrzeni, 2018, obiekt, 200 x 100 x 70 cm; sklejka, lampy, lustra.

     

Dzieła zostały zakupione w ramach projektu Rozbudowa radomskiej kolekcji sztuki współczesnej, którego łączna wartość wynosiła 216 460 zł w tym:

- środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 115 000 zł
- środki Samorządu Województwa Mazowieckiego 101 460 zł
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - Program Regionalne kolekcje sztuki współczesnej oraz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

ZOBACZ ZAKUPIONE PRACE ...

 

Inwestycje zrealizowane w 2019 roku

„Modernizacja automatyki central wentylacyjnych wraz z montażem nawilżaczy w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu”, Umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dnia  03.10.2019 r. Nr umowy 1175/UMWM/09/2019/NW-I-I/D na kwotę 300240,00 zł.

Cel zadania: Zakup i montaż 8 sterowników central wentylacyjnych oraz nawilżaczy niezbędnych do utrzymania prawidłowej temperatury i wilgoci w pomieszczeniach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia” w Radomiu.

„Zakup i instalacja elektronicznego systemu zabezpieczeń terenu Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu”
Umowa zawarta z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dnia 03.10.2019 r. Nr umowy 171/UMWM/09/2019/NW-I-I/D na kwotę74 155 zł

Cel zadania:W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenie wraz z oprogramowaniem służące do obsługi samochodów wjeżdżających na parking Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu. Wykonano zabezpieczenie w postaci montażu szlabanu.

 

Zakupy  do kolekcji w 2018 roku

W 2018 roku Elektrownia zakupiła pięć dzieł sztuki, realizując  długofalową strategię rozbudowy zbiorów.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wartość pozyskanych dzieł wynosi 240.000,- zł.

     


Elektrownia budowę  kolekcji, liczącej ponad 800 dzieł, w tym wiele już kanonicznych dla sztuki polskiej ostatnich dekad, rozpoczęła w 2007 roku.

W tym roku do zbiorów trafiły prace:

1. Paweł Kowalewski, Kobieta i mężczyzna, 1985, olej na płótnie, 120 x 150 cm

Zakup wynikał z realizacji strategii Elektrowni w zakresie budowy reprezentacji polskiego malarstwa lat 80. i 90. Zakup domyka ten etap budowy zespołu, manifestuje tendencję neoekspresjonistyczną w ostrej, doktrynalnej formie, w wydaniu członka Gruppy (z okresu istnienia tej formacji, zapewne najważniejszej w sztuce polskiej lat 1980.), nieobecną dotychczas w zbiorach Elektrowni. Nawiązuje relację z obecnymi w kolekcji wielkoformatowymi płótnami Dariusza Vasiny. Autor nie był dotychczas reprezentowany w kolekcji.

2. Paweł Susid, Projekt stołu dla czterech osób, 1985, olej, akryl, płótno, 46 x 80 cm
3. Paweł Susid, Stażewski, Strzemiński mylą mi się, 1986/2008, akryl, płótno,
50 x 100 cm

Zakup dwóch obrazów artysty był wynikiem realizacji strategii Elektrowni w zakresie budowy reprezentacji polskiego malarstwa lat 80. i 90. XX stulecia. Zakup domyka ważny etap budowy tego zespołu, reprezentuje nowe postmodernistyczne malarstwo, którego cechą przewodnią jest intertekstualność oraz poszukiwanie nowego sposobu obrazowania. Prace niejako prekursorskie wobec praktyk artystycznych grup Ładnie czy Twożywo.  Zakup skorelowany z obecnymi w kolekcji dziełami, m.in. Roberta Maciejuka czy Marcina Maciejowskiego. W  kolekcji Elektrowni znajdują się dwie prace na papierze tego autora:  Bez tytułu (Parę książek), 1990/2002, ołówek, akryl, papier, 35 x 42 cm oraz Bez tytułu (To była dobra książka), 2003, ołówek, akryl, papier, 28 x 61 cm.

Z kolei zakupy dwóch poniższych dzieł miały na celuwzmocnienie w kolekcji Elektrowni reprezentacji nowych praktyk artystycznych po 1989 roku (instalacje),już istniejącej w postaci dzieł m.in. Piotra Kurki, czy Ryszarda Ługowskiego.

4. Marek Chlanda, Grupa ZAŚNIĘCIE / FALLING ASLEEP group, 1996–2006,
z Kolekcji poznańskiej 1978–2006 – 18, Galeria Muzalewska, Poznań; Składowe:

a) obraz (w ramie) na ścianie: ołówek, collage na papierze, 109 x 80,2 cm
b) stół z obiektami: drewno, sklejka, drut, tektura, gips, parafina, wosk; sześć elementów, 98 x 66 x 123 cm
c) forma stojąca: drut, siatka, płótno, klej, wosk, parafina, 165 x Ø85 cm

5. Piotr Lutyński, Oddział dziecięcy, 2014, łóżeczko szpitalne dziecięce, 7 par skrzypiec dziecięcych, linka stalowa; wym. w zależności od konfiguracji elementów:
141 x 105 x 64 cm, gumolit: 300 x 300 cm.

W kolekcji Elektrowni dotychczas nie było dotychczas prac Chlandy, natomiast znajdują się dwie prace Lutyńskiego: Narodziny, 2009 oraz Dzień pierwszy, 2011 (darowizna).
Natomiast do działu zbiorów pozaartystycznych została zakupiona, dzięki dotacji 70.890,- zł przekazanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, szafa pomiarowo-rozdzielcza firmy Siemens & Halske z oryginalnym oprzyrządowaniem, częściowo zrekonstruowana w 2017 roku. Zakup nawiązuje do pierwotnej funkcji Elektrowni i będzie stale eksponowany  na parterze budynku.

ZOBACZ KOLEKCJĘ...

 

Inwestycje zrealizowne z dotacji celowych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


• W dniu 30 czerwca 2017 roku Mazowieckie Centrum Sztuki  Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu podpisało umowę na otrzymanie dotacji celowej – Umowa Nr 66/UMWM/05/2017/NW-I-I-D na zadanie   pn.   „Rozbudowa kolekcji radomskiej sztuki współczesnej” z Województwem Mazowieckim  na kwotę 112 400,00 złotych. 
W ramach pozyskanych środków zostały zakupione n/w dzieła: Jarosław Kozłowski – Ćwiczenia z semiotyki  II, 1977/1987
, Leon Tarasewicz – Bez tytułu, 1993, Zbigniew Libera – The Guy Innocent and Heartless, 2009, zestaw 5 prac z cyklu 38 fotografii barwnych• W dniu 20 lutego  2017 roku Mazowieckie Centrum Sztuki  Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu podpisało umowę na otrzymanie dotacji  celowej – Umowa  Nr 14/UMWM/02/2017/NW-I-I-D   na zadanie  pn. „Zakup wyposażenia do magazynu dzieł sztuki” z Województwem Mazowieckim  na kwotę 150 000,00 złotych. 
W ramach otrzymanych  środków zostały zakupione regały magazynowe do magazynu dzieł sztuki. Zakup regałów podyktowany był przejęciem Radomskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej z Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Regały zostały wykonane w postaci ram samojezdnych obciągniętych siatką, na których będą umieszczone dzieła sztuki. 


• W dniu 1 marca  2017 roku Mazowieckie Centrum Sztuki  Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu podpisało umowę  na otrzymanie dotacji  celowej – Umowa Nr 15/UMWM/02/2017/NW-I-I-D na zadanie  pn. „Zakup systemu do pomiaru wilgotności i temperatury w magazynach dzieł i salach wystawowych ” z Województwem Mazowieckim  na kwotę  75 000,00 złotych. 
W ramach otrzymanych  środków  został zakupiony system pomiaru wilgotności i temperatury, który został wyposażony w wymienne sondy pomiarowe, rejestrator wilgotności i temperatury, odbiornik do bezprzewodowych rejestratorów oraz oprogramowanie. System ten został zamontowany w salach wystawowych i magazynach dzieł sztuki i na bieżąco monitoruje parametry otoczenia niezbędne do prawidłowego przechowywania dzieł jak również do ich prezentacji w salach wystawowych.• W dniu 6 września  2017 roku Mazowieckie Centrum Sztuki  Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu podpisało umowę  na otrzymanie dotacji  celowej – Umowa    Nr 117/UMWM/08/2017/NW-I-I-D   na zadanie  pn. „ Zakup komputerów do     składania    książek    oraz    zakup    aparatu fotograficznego   dla potrzeb  ewidencji dzieł ” z Województwem Mazowieckim  na kwotę  97 000,00 złotych. 
W ramach otrzymanych  środków  zostały  zakupione 3 komputery, aparat fotograficzny oraz pakiet aplikacji komputerowych na 3 stanowiska. Zakupione komputery wraz aplikacją komputerową służą do składania katalogów towarzyszących wystawom, a aparat fotograficzny służy dla potrzeb systemu ewidencji dzieł będących własnością Centrum. Łączny zrealizowany koszt wyniósł 93 807,97 złotych.

• W dniu 6 września  2017 roku Mazowieckie Centrum Sztuki  Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu podpisało umowę na otrzymanie dotacji  celowej – Umowa  Nr 115/UMWM/08/2017/NW-I-I-D   na zadanie  pn. „ Zakup sprzętu video do realizacji dokumentacji filmowej wystaw ”  z Województwem  Mazowieckim  na kwotę  60 500,00 złotych. 
W ramach otrzymanych  środków  został  zakupiona kamera oraz  zestaw komputerowy. Zakupiony sprzęt video pozwoli na tworzenie dokumentacji filmowej z wystaw oraz produkcji filmów i reportaży. Wykonanie w/w dokumentacji daje większe możliwości promocji instytucji w mediach jak również na własnej stronie internetowej.

•    W dniu 20 września  2017 r. Mazowieckie Centrum Sztuki  Współczesnej „Elektrownia”  w  Radomiu podpisało umowę na otrzymanie dotacji  celowej – Umowa   Nr 138/UMWM/09/2017/NW-I-I-D   na zadanie  pn. „ Zakup kserokopiarki ”  z Województwem Mazowieckim  na kwotę  48 000,00 złotych. 
W ramach pozyskanych  środków  została  zakupiona kserokopiarka XEROX DC  550. Zakup kserokopiarki służy do wykonywania we własnym zakresie folderów, ulotek, zaproszeń itp. do realizacji zadań merytorycznych jak i bieżącego funkcjonowania instytucji. Zrealizowany koszt  zakupu kserokopiarki wynosi  46 740,00 złotych.

• W dniu 20 września  2017r. Mazowieckie Centrum Sztuki  Współczesnej „Elektrownia” w  Radomiu podpisało umowę na otrzymanie dotacji  celowej – Umowa   Nr 139/UMWM/09/2017/NW-I-I-D   na zadanie  pn. „ Zakup depozytora na klucze  ”  z Województwem Mazowieckim  na kwotę  65 000,00 złotych. 
W ramach pozyskanych  środków  został  zakupiony elektroniczny Depozytor Kluczy SafeKey 100. Zakup depozytora usprawni politykę gospodarowania kluczami w obiekcie jak również zabezpiecza w pełnym zakresie wszystkie pomieszczenia a w szczególności magazyny dzieł sztuki. Zrealizowany koszt  zakupu depozytora wynosi  57  810,00,00 złotych.

• W dniu 28 września  2017r. Mazowieckie Centrum Sztuki  Współczesnej „Elektrownia” w  Radomiu podpisało umowę  na otrzymanie dotacji  celowej – Umowa   Nr 140/UMWM/09/2017/NW-I-I-D   na zadanie  pn. „ Wyposażenie pracowni konserwatorskiej MCSW Elektrownia  ”  z Województwem Mazowieckim  na kwotę  26 349,99  złotych. 
W ramach pozyskanych  środków  został  zakupiony : odciąg pyłów i oparów chemicznych, zestaw komputerowy z monitorem, stół próżniowy do prasowania i dublowania obrazów oraz dygestorium.  Dzięki nowemu sprzętowi, który został zakupiony, pracownia konserwatorska jest w stanie prowadzić specjalistyczne prace przy obiektach wymagających złożonych zabiegów konserwatorskich. Zrealizowany koszt  zakupu depozytora wynosi  19 987,50 złotych.

• W dniu 24 listopada  2017r. Mazowieckie Centrum Sztuki  Współczesnej „Elektrownia” w  Radomiu podpisało umowę  na otrzymanie dotacji  celowej – Umowa   Nr 172/UMWM/11/2017/NW-I-I-D   na zadanie  pn. „ Zakup i montaż lady do księgarni dla MCSW Elektrownia  ”  z Województwem Mazowieckim  na kwotę  37 000,00  złotych. 
W ramach pozyskanych  środków  została zakupiona i zamontowana lada do księgarni MCSW „Elektrownia” w Radomiu.• Zakup Szafy pomiarowo-rozdzielczej firmy Siemens&Halske - Umowa Nr 185/UMWM/10/2018/NW-I-I/D z dnia 15.10.2018 roku.
W ramach pozyskanych środków zakupiona została szafa pomiarowo-rozdzielcza firmy Siemens&Halske, historyczne, oryginalne oprzyrządowanie: kolumna synchronizacyjna, mierniki energii elektrycznej, zegar, wyłączniki, regulatory, lampki kontrolne i żarówki, ponadto stalowa konstrukcja, obudowa drewniana, płyty marmurowe (naturalny grecki marmur), elektroniczne urządzenie sterujące, stalowa barierka z tablicą ostrzegawczą.