Ogłoszenie o zamówieniu „Świadczenie usług poligraficznych na rzecz Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia".
Ogłoszenie o wyborze oferty „Świadczenie usług z zakresu programowania i realizacji projekcji filmowych w kinie Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” oraz organizowania wydarzeń kulturalnych w ramach działalności kina”.

Ogłoszenie o wyborze oferty na najem lokalu użytkowego