REGULAMIN WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH

dla grup zorganizowanych

•    Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, świadczy usługę organizacji warsztatów skierowanych do grup zorganizowanych.
•    W warsztatach uczestniczyć mogą grupy szkolne liczące nie więcej niż 25 uczestników pod opieką nauczyciela/opiekuna grupy.
•    Czas trwania warsztatów wynosi od 1,5h do 2h.
•    Warsztaty odbywają się po wcześniej ustalonym terminie w dniach: wtorek-piątek w godzinach 10.00 - 16.00.
•    Rezerwacji terminu warsztatów (wraz z informacją dotyczącą ilości i wieku uczestników, wstępnego terminu oraz wybranego tematu warsztatów) dokonuje się mailowo: edukacja@mcswelektrownia.pl lub telefonicznie 48 383 60 77.
•    Nauczyciel/opiekun grupy dokonujący zgłoszenia grupy na warsztaty ma prawo zrezygnować z warsztatów, informując drogą telefoniczną o rezygnacji nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem warsztatów.
•    MCSW Elektrownia zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w nagłych wypadkach.
•    Nauczyciel/opiekun zobowiązany jest do opieki nad grupą w czasie trwania warsztatów aż do momentu opuszczenia budynku przez uczestników zajęć.
•    Uczestnicy warsztatów odbywających się w przestrzeni wystawienniczej MCSW Elektrownia zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych, w tym do przestrzegania zakazu biegania, zakazu wnoszenia żywności i napojów, zakazu dotykania eksponatów, chyba że zaznaczono inaczej, a także do stosowania się do uwag i zaleceń prowadzącego warsztaty oraz opiekunów ekspozycji.
•    MCSW Elektrownia uprawnione jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej przeprowadzanych warsztatów i wykorzystywania jej dla celów związanych z promocją działań edukacyjnych instytucji. Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w opisanym powyżej zakresie.
•    Dzieci przychodzą w ubraniach, które mogą pobrudzić w trakcie trwania zajęć. MCSW Elektrownia nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub zabrudzenia odzieży uczestników warsztatów.
•    MCSW Elektrownia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie.